Global iqlim o'zgarishi

Iqlim atamasini birinchi bo’lib taxminan 2200 yil oldin yunonistonlik Gipparx kiritgan va u yunonchada quyosh nurlarini kun yarmida yer yuzasiga og’ishini bildiradi.