Yuklanmoqda...

Yangi yilni kimlar birinchi bo‘lib kutib oladi?

Yaponlar qadimdan o‘z yurtlarini «kun chiqar mamlakat» deb atashadi. Yer shari bo‘yicha yangi kun va yangi yilni birinchi bo‘lib yaponlar kutib oladi, degan fikr ularning miyasiga singib qolgan. 

Yangi yilni qayerda qanday kutishadi?

Qorbobo qachondan buyon Yangi yil mehmoni bo‘la boshlagan? Yangi yilni bayram qilish qachondan odat tusiga kirgan? Yangi yilni qayerda qanday kutib olishadi?
Yuklanmoqda...

Роль и значение географии при осуществлении программ отраслевых комплексов

В целях рационального использования природных ресурсов и улучшения состояния окружающей среды в масштабах страны по различным отраслям разработан ряд научно-практических программ. 

Понятие о геополитике

Геополитика - наука, изучающая развитие различных полити­ческих процессов во взаимосвязи с географическими условиями (средой).