Okean suvining xususiyatlari

Dunyo okeani suvining asosiy xususiyati sho‘rligidir. Tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 gr.dan kam bo‘lsa, chuchuk, ortiq bo‘lsa, sho‘r suv deyiladi. ...

Afrika iqlimining xususiyatlari

Afrika deganda dastlab jazirama issiqda chiniqqan, qora tanli, jingalak sochli odamlar ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi. ...

Afrika iqlim mintaqalari

Afrikada bitta ekvatorial, ikkitadan subekvatorial, tropik va subtropik iqlim mintaqalari shakllangan. ...

Afrikaning ichki suvlari

Afrikaning yer usti va yer osti suvlari uning ichki suvlarini tashkil etadi. Ularni havzalar bo‘yicha o‘rganib chiqamiz. ...

Ekvatorial o‘rmonlar va savannalar tabiati

Afrika materigida doimiy sernam ekvator o‘rmonlar zonasi bir, fasliy nam o‘rmonlar, savannalar va siyrak o‘rmonlar, chalacho‘l va cho‘llar, qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar va butazorlar ...

Tabiiy geografik o‘lkalari

Hozirgi paytda Afrika tabiiy sharoitiga ko‘ra to‘rtta yirik tabiiy geografik o‘lkaga ajratiladi. ...