"Daraxtga qo`nib turgan qushcha" shaklida bo`lgan orol nomini bilasizmi?

Javob: Olovli Yer oroli

Qaysi davlat temir yo`llarining zichligi bo`yicha Yevropada 1-o`rinda turadi?

Javob: Belgiya

Xaritada "Suzib borayotgan o`rdakcha" shaklidagi orolda joylashgan davlat?

Javob: Islandiya

Xaritadan "To`nkarilgan etik" shaklidagi orolda joylashgan mamlakat toping?

Javob: Yangi Zelandiya

Xaritada jirafa shaklidagi orollarda joylashgan mamlakat nomini bilasizmi?

Javob: Yaponiya

Xaritada "Okeanda suzayotgan kit" shaklida bo`lgan orol nomini bilasizmi?

Javob: Grenlandiya

Uchburchak shaklidagi yarimorolda joylashgan mamlakatlarni bilasizmi?

Javob: Hindiston, Somali

Geografik xaritada tasvirlanuvchi "Sakkizoyoq" shaklidagi orol nomi nima?

Javob: Sulavesi
    1 2