Yevrosiyo iqlimi

Yevrosiyo iqlimining xususiyatlari, hududining shimoldan janubga va g‘arbdan sharqqa qarab juda katta masofaga cho‘zilganligiga va okeanlardan keladigan havo massalariga va relyefiga bog‘liq. ...

Yevrosiyoning ichki suvlari

Ichki suvlarini yer usti va yer osti suvlariga bo‘lib o‘rganish mumkin. Ularning geografik joylashishi birinchi navbatda iqlim va relyefga bog‘liq.  ...

2020 yil — kabisa yili!

“Kabisa” so‘zi arabcha “kabasa” – ya’ni “chuqurni to‘ldirish” fe’lidan olingan bo‘lib, istilohda “to‘ldiruvchi” degan ma’noni anglatadi. ...