Jahon aholisi soni va uning ko`payishi

Bir necha ming yillar mobaynida o`limning juda yuqori va aholi o‘sish sur’atlarining past bo'lishligi o‘zining asosli sabablariga egadir. ...

Fan-texnika inqilobi

AQSH, Yaponiya, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya ulkan ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan mamlakatlar hisoblanadi. ...

Jahon xo'jaligi tarmoqlari geografiyasi

 Sanoat - moddiy ishlab chiqarishning yetakchi tarmog'idir. U har qanday xo'jalik tarmoqlarining rivojlanishini ta’minlab berish xususiyatiga ega.  ...

Qutb yog`dusi

Osmonning butun shimoliy tomoni tebranib turuvchi ikki ulkan yoy – qizil va yashil yoylari bilan yoritilgan. ...

Tundra

"Tundra” so`zi fin tilida tog` cho`li degan ma`noni anglatadi. Keyinchalik o`rmonsiz tekis shimoliy hududlar ham shunday deb ataladigan bo`ldi.  ...

Tayga

"Tayga” so`zi yoqut tilidan tarjima qilinganda "o`rmon” degan ma`noni anglatadi. Lekin har qanday o`rmon tayga bo`lavermaydi.  ...