Dars tahlillari va ularni amaliyotga qo`llash

Dars kuzatish va tahlil qilish orqali o’quvchilarning umumiy tayyorgarligi, bilim olishdagi faoliyati, o’quv faniga bo’lgan qiziqishi, diqqat bilan ishlashi, matn, xarita, jadval, asboblar bilan

Noan`anaviy darslar qanday tashkil etiladi?

Ta’lim texnologiyasi bo’yicha qilinadigan barcha ishlar o’ziga xos amaliy asosga ega. Ta’lim loyihasini tayyorlash o’qituvchi va o’quvchining kelajakda birgalikda amalga oshiradigan faoliyatini

O`quvchilar bilimini baholash usullari

O`qituvchi o`quvchilarning bilimini baholaganda uning og`zaki javobini, uy vazifasini qay daraja bajarilganligini, yangi materialni o`rganishdagi faolligini...
    1 2