Jahonning siyosiy xaritasi

Jahon siyosiy xaritasi global miqyosdagi bir necha siyosiy jarayonlar ta’sirida shakllangan.

Jahon tabiiy resurslari

Insoniyat tabiat qo'ynida paydo bo‘ldi, ulg'aydi, hozirgi intellektual yetuklik (sivilizatsiya) darajasiga yetdi.

Jahon aholisi soni va uning ko`payishi

Bir necha ming yillar mobaynida o`limning juda yuqori va aholi o‘sish sur’atlarining past bo'lishligi o‘zining asosli sabablariga egadir.

Fan-texnika inqilobi

AQSH, Yaponiya, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya ulkan ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan mamlakatlar hisoblanadi.

Siz qayerdansiz? Ovoz bering.

File /engine/modules/online/online.php not found.
To Top