Toshkent shahri

Toshkent – O`zbekistonning poytaxti, Markaziy Osiyodagi eng yirik siyosiy-iqtisodiy va madaniy markaz. ...

Sirdaryo viloyati

Maydoni 4,3 ming km.kv. Aholisi 829 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati).  Sirdaryo viloyatida 8 ta tuman, 5 ta shahar va 21 ta shaharcha mavjud.  ...

Jizzax viloyati

Maydoni 21,2 ming km.kv. Aholisi 1 mln. 352 ming 400 kishidan ortiq (01.01.2019-yil). Viloyatida 12 ta tuman, 6 ta shahar va 42 ta shaharcha mavjud.  ...

Farg`ona iqtisodiy rayoni

Farg‘ ona iqti­sodiy geografik rayoni ma’muriy jihatdan Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlaridan tashkil topgan. ...

Andijon viloyati

Maydoni 4,2 ming km.kv. Aholisi 3 million 66 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati).  Andijon viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 79 ta shaharcha mavjud. ...

Farg`ona viloyati

Maydoni 6,7 ming km.kv. Aholisi 3 million 683 ming 300 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Farg`ona viloyatida 15 ta tuman, 9 ta shahar va 197 ta shaharcha mavjud.  ...

Namangan viloyati

  Maydoni 7,4 ming km.kv. Aholisi 2 million 752 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 8 ta shahar va 115 ta shaharcha mavjud. ...

Zarafshon iqtisodiy rayoni

Zarafshon iqtisodiy rayoni Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlari hududidan iborat. ...

Samarqand viloyati

 Maydoni 16,8 ming km.kv. Aholisi 3 million 790 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 88 ta shaharcha mavjud. ...

Navoiy viloyati

Maydoni 111 ming km.kv. Aholisi 979,5 ming kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 8 ta tuman, 6 ta shahar va 47 ta shaharcha mavjud. ...

Buxoro viloyati

 Maydoni 40,3 ming km.kv. Aholisi 1 mln 894 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 11 ta shahar va 69 ta shaharcha mavjud.  ...

Janubiy iqtisodiy rayon

Jаnubiy iqtisоdiy rаyоn mаmlаkаtimizning jаnubiy qismidа jоylаshgаn bo‘lib,  Qаshqаdаryo vа Surхоndаryo vilоyatlаridаn tаshkil tоpgаn. ...