Идет загрузка...

Yoqilg`i-energetika-kimyo majmuasi

 Bu majmuaga yoqilg‘i (yoqilg‘ini qazib olish va unga ishlov berish), elektroenergetika hamda kimyo sanoatlari kiradi.  ...

Yoqilg`i sanoati

Yoqilg‘i sanoatining eng yosh tarmog‘i bo‘lgan gaz sanoati keyingi yillarda jadal rivojlanmoqda. ...

Ko`mir sanoati

Bu sanoat tarkibida bir nechta ko'mir koni mavjud. Ulardagi ko'mir zaxirasi 2 mlrd tonnani tashkil etadi. ...

Elektroenergetika

Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 90 foizini issiqlik elektr stansiyalari (IES) bermoqda.  ...

Kimyo sanoati

Kimyo sanoatining shakllanishi 1932-yili Sho'rsuv oltingugurt koni ishga tushirilishi bilan boshlandi. ...

Qora metallurgiya

 Metallurgiya majmuasi ikki tarmoqni: qora metallurgiya va rangli metallurgiyani o'z ichiga oladi.  ...

Rangli metallurgiya

 Rangli metallurgiya: a) rangli metallami qazib chiqarish; b) boyitish; d) eritish; e) qotishmalar ishlab chiqarishni o‘zida birlashtiradi. ...

Mashinasozlik majmuasi

Mashinasozlik mamlakat iqtisodiyotining ustuvor majmuasi hisoblanadi. ...

Avtomobilsozlik

Mashinasozlik sanoatining muhim tarmog'i hisoblangan avtomobilsozlik O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng shakllana boshladi. ...

Qishloq xo`jaligi mashinasozligi

Toshkentdagi «Toshqishloqmash», «O'zbekqishloqmash» va Chirchiqdagi «Chirchiqqishloqmash» kabi zavodlar qishloq xo'jaligi mashinasozligining asosiy korxonalaridir. ...