Geografiyada toponomika

Ushbu elektron qo'llanma umumta'lim maktablari geografiya fani o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda maktab geografiya darslarida joy nomlaridan foydalanish, toponimika fani haqida

"Yerning tili" yoki geografik joy nomlari

H.Hasanov ta'biri bilan aytganda "... dengizlar va daryolar, tog'lar va cho'ggilar, mamlakatlar va shaharlar, soyliklar, quduglaru mayda-mayda orollar, qishloqlaru ko'cha va mahallalar nomlari —

Maktab geografiyasida toponimika

Maktab geografiya darslarida, dastur va darsliklarida joy nomlari salmoqli o'rinni egallaydi. Geografik xaritalarni esa joy nomlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Dunyoning siyosiy xaritasi va toponimika

Dunyo siyosiy xaritasi turli tarixiy voqealar, siyosiy o'zgarishlar natijasida o'zgarib turadi. Bunday o'zgarishlar ayrim yangi nomlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.