Toponimika va terminologiya

Geografik terminlar toponimlar (joy nomlari) tarkibida ishtirok etadi va uning (ob'yektning) turini belgilab beradi. Bunday terminlar toponimik terminlar (topoterminlar) deb yuritiladi.

Joy nomlarining to'g'ri yozilishi

Geografik nomlarning to'g'ri yozilishi masalasi juda muhim va murakkab masala. Chunki geografik nomdagi biror harf noto'g'ri yozilib qolsa, ma'no butunlay o'zgarib ketishi mumkin.

O`zbekistonda geografik nomlarning o`rganilishi

Mamlakatimizda so'nggi yillarda geografik nomlarni o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, ushbu masala mamlakatimizda ustuvor vazifalardan biri sanalib, davlat miqyosida turli qonun va

Poytaxt shaharlar haqida ...

Yaponiya poytaxti qadimda Edo dеb atalgan. Unga XV asr o`rtasida asos solingan. Yaponiyaning poytaxti 1868-yil 17-iyulda Kiotodan Tokioga ko`chirilgan.

Joy nomlarini o`rganamiz!

Ushbu ma`lumotlar Respublika Ta’lim markazi qoshidagi geografiya fani bo’yicha ilmiy metodik kengashda ko`rib chiqilib, foydalanishga tavsiya etilgan.  

Joylarga kim ism qo‘yadi?

Turli o‘lkalar, viloyat, tuman, qishloqlarni kim nomlaydi? Quyidagi ma’lumotlarni o‘qib bu haqda o‘zingiz xulosa chiqararsiz...

Toshkent shahri nomining kelib chiqishi

Shahar „Toshkent" nomi bilan dastavval XI asrning mashhur allomalari — Abu Rayhon Beruniy va Mahmud Qoshgʻariyning asarlarida tilga olinadi.

G`aroyib geografik nomlar

Nomi bor-yo’g’i bitta harfdan iborat daryo yoki qishloq haqida hech eshitganmisiz?