Eng, Eng, Eng!

Sizlarga Yer kurrasidagi materiklar haqida eng qiziqarli ma’lumotlarni bermoqchimiz.

Eng tezyurar poyezdlar

Videorolikda dastlabki poezdlar ancha sekinlik bilan yo‘l bosganligi, natijada keragidan ortiq elektr energiyasini sarflaganligi va hozir butun dunyoda tezyurar poezdlari tezligi, ularning rusumlari

Eng, Eng, Eng... (Eng katta kema)

Bundan bir necha yillar oldin eng katta kema deganda, fojeali qismati bilan butun dunyoga dong`i ketgan "Titanik" kemasi gavdalanar edi.

Aholisi eng ko`p shaharlar

 Dunyoda aholisi eng ko`p sanalgan shaharlar o`z o`rnini bir-biri bilan o`zgartirib turadi.

Insonlar yashaydigan eng ekstremal joylar

Qadimdan odamlar tabiiy suv havzalari yaqinida qo'nim topishni afzal bilganlar.  Quyida odamlar yashaydigan shunday ekstremal sharoitlarga ega hududlar keltirilgan.

Ixtirolar tarixi

Eng birinchi globus –  yunonistonlik Krates tomonidan milodimizdan avvalgi II asrda yasalgan. Sharq mamlakatlaridagi birinchi globusni o`rta asrlarda Abu Rayxon Beruniy yasagan.