Dunyoning siyosiy xaritasi

  Hozirgi vaqtda dunyo siyosiy xaritasida 225 mamlakat mavjud bo'lib, ularning 19 tasi mustamlaka va  4 tasi maqomi noma`lum mamlakatlardir. ...

Jahon transporti (videodars)

Umumta'lim maktablarining 9-sinflari uchun Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi fanidan "Jahon transporti" mavzusida videodars. ...

Atrof-muhitning ifloslanishi

 Umumta'lim maktablarining 9-sinflari uchun Geografiya fanidan "Atrof-muhitning ifloslanishi" mavzusida videonamoyish. ...

Yevropa mamlakatlari

Yevropa qit’asining maydoni 10 mln. kv.km ni tashkil etadi. Shundan 5,9 mln. kv.km.ga teng hududda Rossiyadan tashqari Yevropadagi barcha mamlakatlar hududidir. ...

Osiyo mamlakatlari

Osiyoning umumiy maydoni 44 mln. km.kv (Rossiyaning Osiyo qismidagi hududini hisoblamag inda 31 mln. km.kv)ni tashkil qiladi, aholisi esa 4 mlrd. kishidan ortiq.  ...

Afrika mamlakatlari

Materik maydoni 29,2 mln. kv.km, unga tegishli orollar bilan esa 30,3 mln. kv.km, bu yer quruqiik yuzasining  1/5  qismi demakdir.  ...

Shimoliy Amerika mamlakatlari

Mamlakatlarning geografik o‘rni juda qulay, ularning ba’zilari (AQSh, Kanada Meksika, Gvatemala, Gonduras, Nikaragua, Kosta-Rika, Panama) ikki, hatto uch okean akvatoriyasiga chiqish yo‘liga ega. ...

Janubiy Amerika mamlakatlari

Panama davlattidan janubda joylashgan barcha davlatlar hamda Karib havzasi mamlakatlari Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlatli deb ataladi.  ...