Aholi va inson omili

O`zbekiston aholi soni bo`yicha jahondagi 240 ga yaqin davlatlar ichida dastlabki 41 ta mamlakat orasida turadi.  ...

Yoqilg`i-energetika-kimyo

Yoqilg`i-energetika-kimyo majmuasiga yoqilg`i (yoqilg`ini qazib olish va unda ishlov berish), elektroenergetika hamda kimyo sanoatlari kiradi. ...

Agrosanoat

Agrosanoat majmuasi O`zbekistonda tarmoqlararo majmualarinig dastlabki va yetakchisidir. U qishloq xo`jaligi negizida shakllangan. ...

Mashinasozlik

Mashinasozlik mamlakat iqtisodiyotining ustuvor majmuasi hisoblanadi. Chunki iqtisodiyotning hech bir tarmog`i mashinalar bilan ta`minlanmay turib rivojlana olmaydi. ...

Transport

Transport yo`lovchilarni va yuklarni tashish bilan mamlakat bo`ylab ham, jahon bo`ylab ham geografik mehnat taqsimotining chuqurlashuviga imkon yaratadi. ...

Navoiy viloyati

1992-yil 27-yanvarda Navoiy viloyati Buxoro va Samarqand viloyatlari hududidan qayta tashkil etilgan. ...

Quyi Amudaryo iqtisodiy-geografik rayoni

Quyi Amudaryo iqtisodiy-geografik rayoni O`zbekistonning shimoli-g`arbida joylashgan. Bu rayon Qoraqalpog`iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan iborat. ...