Yuklanmoqda...

Litosfera va Yer rel`yefi

 Litosfera (yunoncha «litos» – tosh, qattiq, «sfera» – qobiq) Yer po‘sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi. Qalinligi 200 km. 

Gidrosfera va uning tarkibiy qismlari

 Gidrosfera (yunoncha suv qobig‘i) geografik qobiqning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, yer usti va osti suvlaridan, muzliklardan, atmosferadagi suv bug‘laridan iborat. 

Atmosfera. Yerning iqlim mintaqalari

Atmosfera (yunoncha, bug‘—havo qobig‘i) geografik qobiqning eng yuqori qismini egallagan, yengil va serharakat havo qobig‘idir.

Tinch okeani

 Okeanlar ichida eng keksa va eng kattasi, eng issig‘i, «olovli halqa»si mavjud, eng chuqur, biomassaga eng boy.   

Atlantika okeani

 Barcha yarimsharlarda joylashgan. Buyuk geografik kashfiyotlar shu okeandan boshlangan, qirg‘oqsiz dengizi bor.