Meteoritlar tarixi

Ilk bor amaliy isbotga ega meteorit yerga 861-yil may oyida kelib tushgan. U Yaponiyaning Nogata viloyatiga tushgan.

Quyosh yana qancha nur sochib turadi?

Quyosh yadro reaksiyasi tufayli energiya ajratadi. Bu reaksiya vaqtida vodorod geliyga aylanadi. Quyosh tarkibidagi vodorod sarflanaverishi natijasida Quyoshning sekin-asta soviy borishi tabiiy

Marsda tong qanday otadi?

Mars sirtida ishlahan va hozirda faoloiyat olib borayotgan Marsaxodlar - "Opportyuniti" va "Kuriositi" larni shuningdek, Mars tongi hodisalarini samarali ravishda tasvirga olib, NASA

Quyosh sistemasi

Quyosh sistemasidagi barcha jismlar Quyoshning tortish kuchi tufayli harakatlanadi.

Oyda suv topildi

AQShdagi Braun universiteti olimlarining fikricha, Oy yuzasida suv bo'lishi mumkin.