Meteoritlar tarixi

Ilk bor amaliy isbotga ega meteorit yerga 861-yil may oyida kelib tushgan. U Yaponiyaning Nogata viloyatiga tushgan.

Quyosh yana qancha nur sochib turadi?

Quyosh yadro reaksiyasi tufayli energiya ajratadi. Bu reaksiya vaqtida vodorod geliyga aylanadi. Quyosh tarkibidagi vodorod sarflanaverishi natijasida Quyoshning sekin-asta soviy borishi tabiiy

Marsda tong qanday otadi?

Mars sirtida ishlahan va hozirda faoloiyat olib borayotgan Marsaxodlar - "Opportyuniti" va "Kuriositi" larni shuningdek, Mars tongi hodisalarini samarali ravishda tasvirga olib, NASA

Quyosh sistemasi

Quyosh sistemasidagi barcha jismlar Quyoshning tortish kuchi tufayli harakatlanadi.