Изменение природных комплексов в результате человеческой деятельности

Процесс приобретения ландшафтами новых свойств или утери своих прежних свойств под воздействием внешних факторов или в результате развития жизнедеятельности человека называется изменением ландшафтов.
Загружается...

Оценка земельных ресурсов

С хозяйственной точки зрения земельные ресурсы оцениваются по очень многим показателям. Особенно распространена оценка данных ресурсов в земледельческих целях.

Оценка климатических ресурсов

Виды и плодородность сельскохозяйственных земель во многом определяются количественными показателями климатических ре­сурсов.

Kamalak nima?

 Kamalak tabiatning eng go’zal hodisalaridan biridir, odamlar uning qanday hosil bo’lishi haqida qadim zamonlardan beri bosh qotirib kelishadi.

Dunyoning uchinchi qutbida...

Everest, Jomolungma, Sagarmatxa… Bu nomlarning ma`nosi har xil bo`lgani bilan bir narsani – yer yuzasidagi eng baland cho`qqini, ramziy ma`nodagi "dunyoning uchinchi qutbi”ni
Загружается...

Everest o`lim tog`i...mi?

1996-yilning 11-mayida yer sharining eng baland nuqtasi bo`lmish Everestni zabt etishga ahd qilgan 8 nafar alpinist halok bo`lgan edi.

Odamlar va udumlar

Janubiy Amerikaning ayrim hindu qabilalari yer qimirlaganda Ona Yer raqsga tushayotganligiga qattiq ishonishgan. Shu sababli zilzila boshlanganda ular ham raqsga tusha boshlashgan.

Sahroi Kabirda qor yog'di.

Jahonning eng katta cho'li, Shimoliy Afrikadagi Sahroi Kabirda 37 yildan beri birinchi marta qor yog'di.