Животный мир

Природа Средней Азии очень разнообразна, поэтому и животный мир здесь богат и своеобразен. ...

Природные зоны

Средняя Азия расположена в южной части умеренного и в северной, засушливой части субтропического пояса. ...

Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari

Atmosferaning quyi qatlami — troposfera, litosferaning ustki g‘ovak qatlami, gidrosfera va biosferalarni o‘z ichiga olgan hamda  o‘zaro ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq  Yerning geografik qobig‘i ...

Litosfera va Yer relyefi

Litosfera (yunoncha „litos" — tosh, qattiq, „sfera" — qobiq) Yer po‘sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi. ...

Gidrosfera, uning tarkibiy qismlari

Gidrosfera (yunoncha, suv qobig‘i) geografik qobiqning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, yerusti va yerosti suvlaridan, muzliklardan, atmosferadagi suv bug‘laridan iborat. ...

Atmosfera. Yerning iqlim mintaqalari

Atmosfera (yunoncha, bug‘ — havo qobig‘i) geografik qobiqning eng yuqori qismini egallagan, yengil va serharakat havo qobig‘idir. ...

Yer yuzi aholisi, irqlar

Aholi soni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti davomida o‘sib kelgan. ...
    1 2