Yuklanmoqda...

Konlar va konchilik sanoati chiqindilari

Foydali qazilmalar mamlakat energetikasi, qora va rangli metallurgiyasi, kimyo sanoati, qurilish va boshqa sohalarining iqtisodiy rivojlanishi uchun asos boladi.

Inson qanday qilib shamolni bo`ysindirgan

Quyosh energiyasidan foydalanish fikri insonga ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida kelgan bo‘lsa, shamol kuchidan foydalanish ota-bobolarimizdan qolgan.

Hovuzlar - kecha va bugun

Vodoprovod paydo bo'lguncha respublikamizning daryolardan uzoqda joylashgan shahar va qishloqlarida ariqlar suv ta’minotining asosiy manbai bo`lib xizmat qilgan.

Detergentlar

 Detergent deb o‘z ta’siri bilan hammaga yaxshi ma’lum bo‘lgan sovunni eslatuvchi sintetik moddalarni atashadi.

Ehtiyot bo`ling! Lyuminessent chiroqlar!

Sizlarni oldindan ogohlantirib qo'ymoqchimiz, eski va singan lyuminessent chiroqlar, ya’ni kunduzgi yoritish chiroqlari eng xavfli chiqindilarga kiradi.

Dioksinlar

Dioksinlar sayyoramizda mavjud bo‘lgan zararli moddalar orasida eng zaharlisidir.

Ekologik madaniyat

Ekologik madaniyat ham umumbashariy madaniyatning uzviy bir qismi. Uning shakllanish davri olis zamonlarga borib bog'lanadi

Yoshlar ekologik ongini shakllantirish

 Inson hayotini tabiiy muhitsiz tasavvur etish qiyin. Shuning uchun ham tabiatni muhofaza qilish, uning musaffoligini saqlash insoniyatning muqaddas burchidir.