Nitratlar nima uchun xavfli?

Nitratlar (kimyoviy atamashunoslik tilida - azot kislotasi tuzlari) - sayyoramizda bog‘langan azotning tabiiy shaklidir.

Mehnatkash chuvalchanglar

Xonaki gul parvarish qiladiganlar gul do‘konlarida sotiladigan "biogumus” deb atalgan o‘g‘itni yaxshi biladi.

Kanallar- Toshkentning qon tomirlari

Respublikamizning bosh shahri - Toshkentdan juda ko‘plab kanal va anhorlar o‘tgan. Ulaming ayrimlari ming yillardan buyon oqadi.

Kislotali yomg`irlar

 Yaqin o'tmishda ham biz bahor momaqaldirog’idan keyin shovullab quyadigan yomg’ir, yoz yomg’iri yoki qishdagi laylakqordan quvonar edik.

Og`ir metallar

Og‘ir yoki zaharli metallarga atom massasi katta bo‘lgan elementlar kiradi. Odatda, ushbu elementlar Mendeleyev jadvalining beshinchi va oltinchi davridandir.

Konlar va konchilik sanoati chiqindilari

Foydali qazilmalar mamlakat energetikasi, qora va rangli metallurgiyasi, kimyo sanoati, qurilish va boshqa sohalarining iqtisodiy rivojlanishi uchun asos boladi.

Inson qanday qilib shamolni bo`ysindirgan

Quyosh energiyasidan foydalanish fikri insonga ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida kelgan bo‘lsa, shamol kuchidan foydalanish ota-bobolarimizdan qolgan.

Hovuzlar - kecha va bugun

Vodoprovod paydo bo'lguncha respublikamizning daryolardan uzoqda joylashgan shahar va qishloqlarida ariqlar suv ta’minotining asosiy manbai bo`lib xizmat qilgan.

Detergentlar

 Detergent deb o‘z ta’siri bilan hammaga yaxshi ma’lum bo‘lgan sovunni eslatuvchi sintetik moddalarni atashadi.