Ekologik maslahatlar

Tabiiy muhitni himoya qilishimiz kerak. Bu ishga bel bog`laganlar uchun bir necha maslahatlar beriladi.

0‘tmishsiz - kelajak yo‘q!

Yodgorliklarni asrash insoniy burchimizdir! Ota-bobolarimiz o‘tgan tuproq, aziz va muqaddasdir! 0‘tmishimizni asrasak, kelajagimiz buyuk bo`ladi! 

Chiqindi ham uvol

Hazonlarni yoqmang! Qog‘ozlarni makulaturaga topshiring! Chiqindiiarni suvga tashlamang! Nonni axlat qutiiariga tashlamang! 

Zaharli moddalar

Yerga turli pestitsidlar o`rniga tabiiy yo`llar bilan ishlov berish zaharli moddalardan ifloslanishni kamaytiradi.

Zanjirband sher - yengaman der!

Hayvonlarni yirtqich deb o`ldirmang! Zararli deb yirtqichlarni qirish, odamning o‘zini ham yirtqichga aylantirib qo‘yadi!

Suv bor joyda hayot bor!

Vodoprovod jo‘mraklarini bekorga ochiq qoldirmaylik! Suvning har bir tomchisini tejab-tergab, asraylik!