Yuklanmoqda...

Populyatsiya

Aziz insonlar! Biz har birimiz tirik jonzotlar va nabotot olamini asrashda o‘z hissamizni qo‘shaylik! Ularga ozor bermaylik!

Noosfera

«Yenglar, ichinglar, kiyinglar, sadaqa qilinglar, ammo isrof qilmanglar, mag‘rurlanmanglar». Hadisdan.

Muhit

O`z uyingni, ostonangni toza saqla! Chiqindini suvga to`kma! Havoning toza bo`lishiga o`z hissangni qo`sh. Tuproq muqaddasdir, uni asra!

Landshaftlar

Landshaftlarni muhofaza qilishda, tabiatni o‘z holida saqlashda yoshlar o‘z hissasini qo‘shishi lozim. Buni aslo unutmasligimiz kerak. 

Konsumentlar

"Allohdan qo`rqinglar. Qo`y barakadur, tuya ahliga izzatdir". Hadisdan

Ifloslanish

Atrofimizni o`rab turgan tashqi muhitni ekologik sharoit yaratish o`z qo`limizda ekanligini unutmasligimiz kerak.  

Toza havo - tanga davo

Odam ovqatsiz bir oydan ko‘proq, suvsiz bir necha kun, havosiz esa faqat 5-7 daqiqa yashay oladi.

Geoekologiya

Ekologiyaning yuqori bosqichidagi ekotizimlar (geotizimlarni), shu jumladan, biosferani ham tadqiq etuvchi bo‘limi.

Fotosintez

Hadislarda' aytilganidek: Ekmoq niyatida qo`lingizda ko‘chat turgan paytda, behosdan qiyomat-qoim bo‘lishi aniq bo`lganida ham ulgursangiz uni ekib qo‘yavering.  

Orolbo’yi mintaqasini tiklash

O’tgan yillar davomida Orol dengizi fojeasini oldini olish, mintaqadagi vaziyatni yumshatish maqsadida qator chora tadbirlar amalga oshirildi.

Ekotizim

Cho‘llar tabiiy holda qolishi kerak! 0‘rmonlarni ko‘paytiraylik! Suv havzalarini ifloslanishdan saqlaylik!

Deflyatsiya

 Shamol eroziyasini deflyatsiya (yunoncha «deflo» - puflayman) deb ham ataladi. 

Biosfera

 Ona tabiatni asraylik! Tabiatning "tabiati" nozik. Biosferani aql-zakovatli inson saqlab qolishi mumkin.