0‘tmishsiz - kelajak yo‘q!

Yodgorliklarni asrash insoniy burchimizdir! Ota-bobolarimiz o‘tgan tuproq, aziz va muqaddasdir! 0‘tmishimizni asrasak, kelajagimiz buyuk bo`ladi! 

Chiqindi ham uvol

Hazonlarni yoqmang! Qog‘ozlarni makulaturaga topshiring! Chiqindiiarni suvga tashlamang! Nonni axlat qutiiariga tashlamang! 

Zaharli moddalar

Yerga turli pestitsidlar o`rniga tabiiy yo`llar bilan ishlov berish zaharli moddalardan ifloslanishni kamaytiradi.

Zanjirband sher - yengaman der!

Hayvonlarni yirtqich deb o`ldirmang! Zararli deb yirtqichlarni qirish, odamning o‘zini ham yirtqichga aylantirib qo‘yadi!

Suv bor joyda hayot bor!

Vodoprovod jo‘mraklarini bekorga ochiq qoldirmaylik! Suvning har bir tomchisini tejab-tergab, asraylik!

Yashash joyim - Ona Vatan!

Tabiat - bu Men va Siz, biz yashaydigan makon. Tabiat butun Yer kurrasi mavjudotlari yashaydigan yagona zamindir.