2-avgust xat qutisi kuni

Pochta qutisi ilk bor xat qutisi Fransiya poytaxti Parijda 1653-yilda o’rnatilgan.