Ekotizim

Cho‘llar tabiiy holda qolishi kerak! 0‘rmonlarni ko‘paytiraylik! Suv havzalarini ifloslanishdan saqlaylik!

Deflyatsiya

 Shamol eroziyasini deflyatsiya (yunoncha «deflo» - puflayman) deb ham ataladi. 

Biosfera

 Ona tabiatni asraylik! Tabiatning "tabiati" nozik. Biosferani aql-zakovatli inson saqlab qolishi mumkin.

Adaptatsiya (Moslashish)

Salomatlik - tashqi muhitning doimo o‘zgarib turadigan sharoitlariga, odamning doimo moslashish imkoniyatidir.

Fillarni himoyalash usuli

Afrikada brakonerlardan fillarni himoyalash maqsadida fillarning qoziq tishlarini bo`yoq bilan bo`yab qo`yishmoqda.

Ekologiya

Ekologiya — tabiiy muhitning tirik ogranizmlarga ta’siri va ular o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadigan fan.

Ekologik siyosat

 BMT tarkibida atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha maxsus komissiya faoliyat ko‘rsatmoqda.

Xalqaro ekologik hamkorlik

Yer sayyorasi va uning o`ziga xos tabiati insoniyatning umumiy yashash makoni, yagona uyi hamda yashyash vositasi hisoblanadi.

Ekologiyaning to`rtta Qonuni

 Biosferaning o‘z qonunlari bor. Buni tushunish uchun insoniyat ko‘p asrlik yo`lni bosib o‘tdi va bu yo‘lda ko’plab xatolarga yo`l qo‘ydi.