Yashash joyim - Ona Vatan!

Tabiat - bu Men va Siz, biz yashaydigan makon. Tabiat butun Yer kurrasi mavjudotlari yashaydigan yagona zamindir.

Radioaktiv ifloslanish

XXI asr yangicha fikrlashni taqozo etadi. Yuksak ma`naviyat aql-zakovatimizni kelgusi avlodlar farovonligi uchun yo`naltiraylik!

Quyosh - tabiat in`omi

Yorug‘lik tirik organizmlar uchun hayot manbai. Serquyosh o‘lkada yashayotganligimizdan faxrlanaylik, uni asrab-avaylaylik!

Populyatsiya

Aziz insonlar! Biz har birimiz tirik jonzotlar va nabotot olamini asrashda o‘z hissamizni qo‘shaylik! Ularga ozor bermaylik!

Noosfera

«Yenglar, ichinglar, kiyinglar, sadaqa qilinglar, ammo isrof qilmanglar, mag‘rurlanmanglar». Hadisdan.

Muhit

O`z uyingni, ostonangni toza saqla! Chiqindini suvga to`kma! Havoning toza bo`lishiga o`z hissangni qo`sh. Tuproq muqaddasdir, uni asra!

Landshaftlar

Landshaftlarni muhofaza qilishda, tabiatni o‘z holida saqlashda yoshlar o‘z hissasini qo‘shishi lozim. Buni aslo unutmasligimiz kerak. 

Konsumentlar

"Allohdan qo`rqinglar. Qo`y barakadur, tuya ahliga izzatdir". Hadisdan

Ifloslanish

Atrofimizni o`rab turgan tashqi muhitni ekologik sharoit yaratish o`z qo`limizda ekanligini unutmasligimiz kerak.  

Toza havo - tanga davo

Odam ovqatsiz bir oydan ko‘proq, suvsiz bir necha kun, havosiz esa faqat 5-7 daqiqa yashay oladi.

Geoekologiya

Ekologiyaning yuqori bosqichidagi ekotizimlar (geotizimlarni), shu jumladan, biosferani ham tadqiq etuvchi bo‘limi.

Fotosintez

Hadislarda' aytilganidek: Ekmoq niyatida qo`lingizda ko‘chat turgan paytda, behosdan qiyomat-qoim bo‘lishi aniq bo`lganida ham ulgursangiz uni ekib qo‘yavering.  

Orolbo’yi mintaqasini tiklash

O’tgan yillar davomida Orol dengizi fojeasini oldini olish, mintaqadagi vaziyatni yumshatish maqsadida qator chora tadbirlar amalga oshirildi.