Yuklanmoqda...

Ifloslanish

Atrofimizni o`rab turgan tashqi muhitni ekologik sharoit yaratish o`z qo`limizda ekanligini unutmasligimiz kerak.  

Toza havo - tanga davo

Odam ovqatsiz bir oydan ko‘proq, suvsiz bir necha kun, havosiz esa faqat 5-7 daqiqa yashay oladi.

Geoekologiya

Ekologiyaning yuqori bosqichidagi ekotizimlar (geotizimlarni), shu jumladan, biosferani ham tadqiq etuvchi bo‘limi.

Fotosintez

Hadislarda' aytilganidek: Ekmoq niyatida qo`lingizda ko‘chat turgan paytda, behosdan qiyomat-qoim bo‘lishi aniq bo`lganida ham ulgursangiz uni ekib qo‘yavering.  

Orolbo’yi mintaqasini tiklash

O’tgan yillar davomida Orol dengizi fojeasini oldini olish, mintaqadagi vaziyatni yumshatish maqsadida qator chora tadbirlar amalga oshirildi.

Ekotizim

Cho‘llar tabiiy holda qolishi kerak! 0‘rmonlarni ko‘paytiraylik! Suv havzalarini ifloslanishdan saqlaylik!

Deflyatsiya

 Shamol eroziyasini deflyatsiya (yunoncha «deflo» - puflayman) deb ham ataladi. 

Biosfera

 Ona tabiatni asraylik! Tabiatning "tabiati" nozik. Biosferani aql-zakovatli inson saqlab qolishi mumkin.

Adaptatsiya (Moslashish)

Salomatlik - tashqi muhitning doimo o‘zgarib turadigan sharoitlariga, odamning doimo moslashish imkoniyatidir.

Fillarni himoyalash usuli

Afrikada brakonerlardan fillarni himoyalash maqsadida fillarning qoziq tishlarini bo`yoq bilan bo`yab qo`yishmoqda.

Ekologiya

Ekologiya — tabiiy muhitning tirik ogranizmlarga ta’siri va ular o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadigan fan.

Ekologik siyosat

 BMT tarkibida atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha maxsus komissiya faoliyat ko‘rsatmoqda.