Yuklanmoqda...

Yaproqlardagi mo‘jiza

Hayotda mo‘jiza ko‘p. Har bir qadamda uchraydi. Shu mittigina ko‘z bilan butun olamni ko‘rib, idrok etib turganimizning o‘zi mo‘jiza, Yaratganning qudrati.

Ozon - hayot qalqoni

Nabobot hayot manbai! O`rmonlarni saqlaylik! Gulzorlar yarataylik! Havoni chiqindilar bilan ifloslanishidan saqlaylik!

Foydali maslahatlar

Jahon sog`liqni saqlash tashkilotining ma`lumotlariga ko`ra, 80 foiz kasallik mavjud ekologik vaziyat tufayli paydo bo`lar ekan!

Ekologik maslahatlar

Tabiiy muhitni himoya qilishimiz kerak. Bu ishga bel bog`laganlar uchun bir necha maslahatlar beriladi.

0‘tmishsiz - kelajak yo‘q!

Yodgorliklarni asrash insoniy burchimizdir! Ota-bobolarimiz o‘tgan tuproq, aziz va muqaddasdir! 0‘tmishimizni asrasak, kelajagimiz buyuk bo`ladi! 

Chiqindi ham uvol

Hazonlarni yoqmang! Qog‘ozlarni makulaturaga topshiring! Chiqindiiarni suvga tashlamang! Nonni axlat qutiiariga tashlamang! 

Zaharli moddalar

Yerga turli pestitsidlar o`rniga tabiiy yo`llar bilan ishlov berish zaharli moddalardan ifloslanishni kamaytiradi.

Zanjirband sher - yengaman der!

Hayvonlarni yirtqich deb o`ldirmang! Zararli deb yirtqichlarni qirish, odamning o‘zini ham yirtqichga aylantirib qo‘yadi!