Ekologik muammolar

Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I.Karimovning "O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida "Xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asaridagi ma`lumot.

Suv - obi hayot manbaidir

Yer paydo bo’libdiki, suv mavjud. Shuncha vaqt o’tsa ham nega suv tugamayapti? degan savol tug’uladi albatta.

O‘lik dengizi o‘likmi?

O‘lik dengiz Falastin, Iordaniya va Isroil o‘rtasida joylashgan turg‘un sho‘r ko‘ldir.

Orol tabiiy geografik okrugi

Hozirda Orol dengizining chekinishi oqibatida uning o’rnida maydoni 5 mln. gektardan ortiq qumli-sho’rxokli hududlarda o’ziga xos yangi landshaftlar shakllandi.

Tajovuzga uchrayotgan tabiat

Odamlar atrof-muhitdan "tortib oladigan” chuchuk suvning yetmish foizi qishloq xo‘jaligiga sarflanadi.  

Yaproqlardagi mo‘jiza

Hayotda mo‘jiza ko‘p. Har bir qadamda uchraydi. Shu mittigina ko‘z bilan butun olamni ko‘rib, idrok etib turganimizning o‘zi mo‘jiza, Yaratganning qudrati.

Ozon - hayot qalqoni

Nabobot hayot manbai! O`rmonlarni saqlaylik! Gulzorlar yarataylik! Havoni chiqindilar bilan ifloslanishidan saqlaylik!

Foydali maslahatlar

Jahon sog`liqni saqlash tashkilotining ma`lumotlariga ko`ra, 80 foiz kasallik mavjud ekologik vaziyat tufayli paydo bo`lar ekan!