Iqlim o’zgarishi muammolari

 XX-asrning 80-yillarida XIX-asrning oxiriga qaraganda shimoliy yarim sharda o’rtacha harorat +0,6 C ga ko’tarilganligi ma’lum.

Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish

Ekologik xavfsizlik- organizmlar va ularning yashash muhitini tabiiy va antropogen omillar ta’siri tufayli turli miqyosida va tezlikda yuzaga keluvchi salbiy holatlardan saqlanganlik darajasi.

Ekologik muammolar

Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I.Karimovning "O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida "Xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asaridagi ma`lumot.

Suv - obi hayot manbaidir

Yer paydo bo’libdiki, suv mavjud. Shuncha vaqt o’tsa ham nega suv tugamayapti? degan savol tug’uladi albatta.

O‘lik dengizi o‘likmi?

O‘lik dengiz Falastin, Iordaniya va Isroil o‘rtasida joylashgan turg‘un sho‘r ko‘ldir.

Orol tabiiy geografik okrugi

Hozirda Orol dengizining chekinishi oqibatida uning o’rnida maydoni 5 mln. gektardan ortiq qumli-sho’rxokli hududlarda o’ziga xos yangi landshaftlar shakllandi.