Oyda suv topildi

AQShdagi Braun universiteti olimlarining fikricha, Oy yuzasida suv bo'lishi mumkin.

Yerga eng yaqin yulduz

Quyosh — osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarning biri, Yerga eng yaqin yulduzdir. Quyosh — ulkan yoritkich, qizigan gaz holidagi osmon jismidir.

Belida “Belbog’i” bor sayyora

Astronomik asboblar bilan kuzatganda, Saturn halqali tizimga ega ekani, ya’ni «belida belbog‘i bor»ligi shundoqqina ko‘rinib, sezilib turadi.

Koinotdagi orollar

Somon Yo‘lining xira tutunsimon yog‘dusi aslida son-sanoqsiz yulduzlarning bir joyda o‘zaro yaqin g‘uj bo‘lishidan hosil bo‘lishini Galiley ham kuzatgan edi. 

Uchar yulduzlar. Meteorlar

«Uchar yulduzlar», ya’ni meteorlar Quyosh sistemasidagi asteroid va kometalarning parchalanishidan hosil bo‘ladi.

Dumli yulduzlar - kometalar

«Dumli yulduzlar» — kometalar haqida odamlarga uzoq vaqtlargacha hech narsa ma’lum bo‘lmagan.

Quyoshga qachon yaqinroq kelamiz?

Quyosh — osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarning biri, Yerga eng yaqin yulduzdir. Quyosh — ulkan yoritkich, qizigan gaz holidagi osmon jismidir.

Super Oy nima?

Ushbu astronomik hodisa chog‘ida yangi Oy yoki to‘lin Oy fazasi Oyning Yerga eng yaqin kelish pallasi — perigeyga to‘g‘ri keladi.

Oy shakllanishining asosiy nazariyasi inkor etildi

Amerikalik geokimyogarlar oy namunalarida izotoplarni o'lchar ekan, Oyning shakllanishidagi eng keng tarqalgan nazariyani inkor qilishdi va o'tmishda sayyoraning kuchli bug'lanishiga yo'l