Grenlandiya

Grenlandiyaning butun hududi deyarli to‘liq muz bilan qoplangan bo‘lib, uning qalinligi orol markazida 3000 km ga yetadi.

Favqulodda omon qolgan hayvonlar tarixi

 Tеxaslik (AQSh) tadqiqotchi va Hayvonat olamini himoya qilish uyushmasi xodimlari M’yanmеda fillar bosgan so’qmoqlar oralagan o’tib bo’lmas bambukzorlardan iborat Rakhinе Yoma Elеphant

Bir finjon qahvaga 140 litr suv?!!

 Ertalab bir finjon qahva damlab oldingiz. Ammo ishga shoshilib, uni ichmay ketdingiz. Shu idishdagi qahvaga qancha suv sarflangan bo’lishi mumkin – nima deb o’ylaysiz? Olimlarning fikricha, shu

Sirli dengiz sirlari

 So’nggi yillarda Amudaryo va Orol dengizi haqida shunchalik ko’p gapiriladi va yoziladiki, tarixda hech bir dengiz yoki daryo haqida bunchalik ko’p yozilmagan bo’lsa kerak. Orol fojeasining bosh

Suv - bu hayot

 Tabiat boyliklari orasida suv alohida o’rin tutadi. Chunki barcha tirik jonzotlar hayotining asosiy manbai suvdir. Suvsiz hayot bo’lishi mumkin emas. Hattoki ota bobolarimiz suvni toza saqlashga,

Orol: kecha va bugun

Orol – Yer yuzidagi dengiz va okeanlar bilan bog`lanmagan eng ulkan ko’l, ya’ni suv havzalaridan biridir.