O’zbekiston milliy valyutasi

O’zbekiston milliy valyutasi - so’mning dunyoga kelish tarixi barchaga qiziqligini inobatga olib, u haqidagi 8 ta dalillar bilan tanishing. 

Yil hisobi

Hozir dunyodagi davlatlarning ko'pchiligida, jumladan O'zbekistonda ham milodiy yil hisobi qo'llanadi.

Kalendar tarixi

Kalendar  - vaqtning kunlarga, haftalarga, oylarga va yillarga bo'lib hisoblanishidir. 

Yer aholisining ko`payishi

 Yer aholisining 1,6 milliard nafar kishiga yetishi uchun juda ko‘p ming yillar zarur bo‘ldi. Ushbu ko‘rsatkichga biz faqat 1900-yilga kelibgina erishganmiz.