Tajovuzga uchrayotgan tabiat

Odamlar atrof-muhitdan "tortib oladigan” chuchuk suvning yetmish foizi qishloq xo‘jaligiga sarflanadi.  

Yaproqlardagi mo‘jiza

Hayotda mo‘jiza ko‘p. Har bir qadamda uchraydi. Shu mittigina ko‘z bilan butun olamni ko‘rib, idrok etib turganimizning o‘zi mo‘jiza, Yaratganning qudrati.

Ozon - hayot qalqoni

Nabobot hayot manbai! O`rmonlarni saqlaylik! Gulzorlar yarataylik! Havoni chiqindilar bilan ifloslanishidan saqlaylik!

Foydali maslahatlar

Jahon sog`liqni saqlash tashkilotining ma`lumotlariga ko`ra, 80 foiz kasallik mavjud ekologik vaziyat tufayli paydo bo`lar ekan!

Ekologik maslahatlar

Tabiiy muhitni himoya qilishimiz kerak. Bu ishga bel bog`laganlar uchun bir necha maslahatlar beriladi.

0‘tmishsiz - kelajak yo‘q!

Yodgorliklarni asrash insoniy burchimizdir! Ota-bobolarimiz o‘tgan tuproq, aziz va muqaddasdir! 0‘tmishimizni asrasak, kelajagimiz buyuk bo`ladi! 

Chiqindi ham uvol

Hazonlarni yoqmang! Qog‘ozlarni makulaturaga topshiring! Chiqindiiarni suvga tashlamang! Nonni axlat qutiiariga tashlamang! 
Загружается...

Zaharli moddalar

Yerga turli pestitsidlar o`rniga tabiiy yo`llar bilan ishlov berish zaharli moddalardan ifloslanishni kamaytiradi.

Zanjirband sher - yengaman der!

Hayvonlarni yirtqich deb o`ldirmang! Zararli deb yirtqichlarni qirish, odamning o‘zini ham yirtqichga aylantirib qo‘yadi!