Kuzatish metodi

Geografik kuzatish mazmuniga ko’ra bir necha xil bo’lishi mumkin: astranomik, meteorologik va fenologik kuzatishlar.

Globus bilan ishlash

 Globus - yer haqida  to’g’ri tasavvur beradigan  maydon va eng  qisqa  oraliqlarni to’g’ri ko’rsatadigan  va ifodalaydigan asosiy o’quv  qurolidir.

Xaritani o’qish

 Xaritani o’qish ko’nikmasi  geografiyaning barcha kurslari davomida geografik  jihozlarni o’rganish bilan  birga  shakllanadi. 

Xaritalarni solishtirish

 O’quvchilar ongida  geografik tasavvur va  tushunchlar hosil qilishda solishtirish  usuli katta ahamiyat kasb etadi.

Xaritani tushunish

Xaritani tushunish uchun gradus to’ri bilan ishlab borishga e’tibor berish  kerak. 

Geografik xaritalar bilan ishlash

 Geografiya fani o’qituvchisining asosiy vazifalaridan biri  o’quvchilarga  xaritani  tushunish va  va o’qiy olishni  o’rgatishdir.

Gnomon

Gnomon tayoqchasi yordamida mahalliy vaqtni aniqlash mumkin.

Havo bosimi

Radio orqali ob-havo ma’lumotlari berilganida, odatda oxirida: atmosfera bosimi 760 (yoki 759, yoki 754) millimetr simob ustuniga teng, deb qo‘yiladi.

Boshlang‘ich meridian

Geografik uzunliklarni hisoblash va minta­qa vaqtini aniqlash uchun meridianlardan biri shartli ravishda boshlang‘ich yoki dastlabki deb qabul qilinadi.
    1 2