Geografik prognoz

Geografik prognozlash – tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy muhitning rivoj lanishi va o‘zgarishi haqida ma’lumotlar to‘plash va qayta ishlash jara yonidir.

Insoniyatning global muammolari

Sanoat  va  fan-texnika  inqilobi  davrida  insoniyatning  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishi tubdan o‘zgarib ketdi.

Yevropa subregionlari

Yevropa  –  Yevrosiyo  materigining  g‘arbiy  qismini  egallagan  qit’a.  Yev ropa hududining maydoni 10 mln km.kv. ga  teng.  

Lotin Amerikasi

Lotin Amerikasining siyosiy xaritasida  hozirgi kunda  33 ta mustaqil davlat hamda qator  mustamlakalar mavjud. 

Karib havzasi orol mamlakatlari

Vest-Indiyaning umumiy  maydoni  245  ming  km.kv  atrofida  bo‘lib,  shundan  216  ming km.kv.ni  Katta Antil  orollari egallaydi. 

Afrika subregionlari

Umumiy  maydoni – 30,3 mln km.kv.dan ortiq bo‘lgan Afrikada 62 ta davlat joylashgan.

Okeaniya davlatlari

Okeaniya  Tinch  okeanining  janubi-g‘arbiy  va  markaziy  qismlarida joylashgan orollar guruhidan tashkil topgan bo‘lib, uning umumiy maydoni – 1,26 mln km.kv.ni tashkil etadi.