Geografik bashorat haqida tushuncha

  Inson mehnat faoliyati bilan shug‘ullanar ekan, tabiiy sharoitning shu kundagi holati bilangina emas, balki kelajakda ro‘y beradigan turli o‘zgarishlar bilan ham qiziqadi.

Bashoratlar usullari

  Geografik bashoratlashda turli xil usullardan foydalaniladi. Qanday usullardan foydalanish bashoratning maqsadi va muddatiga bog‘liq bo‘ladi.

Monitoring va uning turlari

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab fan-texnika inqilobi natijasida jamiyatning tabiatga ta’siri kuchayib ketdi.

Ekspertiza haqida tushuncha

Ekspertiza deb yirik muhandislik inshootlarini qurish loyihalarining mutaxassislar ko‘rigidan o‘tkazilishiga aytiladi.

Ekspert xulosasining tayyorlanishi

 Taqdim etilgan tabiiy geografik, iqtisodiy geografik, ekologik va muhandislik ma’lumotlarning tahlili asosida ekspert xulosasi tayyorlanadi.

Yirik ekologik muammolar va ularning yechimi

 Insonning xo‘jalik faoliyati natijasida dunyoda yirik ekologik muammolar kelib chiqmoqda. Ular quyidagilar: «issiqxona sama­rasi», ozon «tuynugi», cho‘llashish.