Mandarin yetishtirishda qaysi davlat jahonda yetakchilik qiladi?

Javob: Yaponiya

Qog`oz pullar ilk marotaba qaysi davlatda muomalaga kiritilgan?

Javob: Xitoy

Sharq Arastusi yoki "Ikkinchi muallim” nomiga kim sazovor bo`lgan?

Javob: Abu Nasr Farobiy

Qaysi sayyoradagi krater nomiga Alisher Navoiy nomi qo'yilgan?

Javob: Merkuriy

Qaysi mamlakatda saylovlar Internet orqali amalga oshiriladi?

Javob: Estoniya

Xaritasi xuddi suzib ketayotgan o'rdakka o'xshagan mamlakatni bilasizmi?

Javob: Islandiya

Mamlakat xaritasi sharli ajdarni eslatadi. Qaysi mamlakat ekanligini toping?

Javob: Yaponiya

Jahonda dengiz sividan eng ko'p suvni chuchuklashtiraladigan mamlakat?

Javob: Quvayt

«O'rmonsiz... junsiz ayiq demakdir». Ushbu ta'rif qaysi mamlakat haqida?

Javob: Finlyandiya

Jahonda «Asosiy dengiz kirakashi» deb nom olgan mamlakatni bilasizmi?

Javob: Norvegiya

Dengiz emas, yer emas, yurib ham bo`lmaydi, suzib ham bo`lmaydi. Bu nima?

Javob: Botqoqlik