Islom Karimovning ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asari bo`yicha savol-javoblar 

39 918

1. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining tuzilishi aytib bering?

2. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining birinchi bobi qanday nomlanadi? 3. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining ikkinchi bobi qanday nomlanadi? 4. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining uchinchi bobi qanday nomlanadi? 5. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining birinchi bobining fasllari qanday nomlanadi? 6. Milliy ma’naviyatimizni shakllantiradigan asosiy omillarini ayting 7. Mamlakatimizda mavjud bo’lgan qancha moddiy va ma’naviy obida YuNESKO ro`yxatiga olingan? 8.”Avesto” qachon qayerda yaratilgan? 9.”Avesto” ning tub mohiyatini belgilab beradigan tamoyil 10. Millatimiz o’zligini namoyon etadigan qahramonlik qo’shig`i hisoblangan dostonni toping? 11.”Alpomish” dostonni qachon qoralangan? 12. Alpomish nima uchun "Alp” unvonga yega bo’lgan? 13.”Alp” degani bu- ...? 14. Eng aziz va eng milliy bayramimizni ayting? 15. AYSESKO qanday tashkilot? 16. "Muhanddislar sultoni” kim va uning asari qanday nomlanadi? 17. Iso at-Termiziy "Sunnai Termiziy ” asarida qanday g`oyalarini targ`ib etgan? 18. Ma’naviy jasorat namunasini ko’rsatib, islom olamida "Musulmonlarining etiqodini tuzuvchi” degan yuksak sharafga sazovor bo’lgan nodir shaxsni toping? 19. Burhoniddin Marg`oniy qanday yuksak unvonga sazovor bo’lgan? 20. Musulmon mamlakatlarida eng mukammal huquqiy manba qanday nomlangan? 21. Tengsiz azmu-shijoat, mardlik va donishmadlik ramzi bo’lgan mumtoz siymo kim? 22. Qayerda qaysi allomalarimizga haykal qo’yilgan? 23. Qaysi davrda Turkiston zamini siyosiy parokandalik, jaholat va qoloqlikka yuz tutdi? 24. Bolaning ongi asosan necha yoshda shakllanadi? 25. Qaysi yil ''Oila yili" deb e’lon qilingan? 26. Abdulla Avloniy tarbiya haqida nima degan? 27. Oila va uning qadryatlarini ulug`lab mamlakatimizda qanday yodgorlik joriy qildi? 28. Xorazm diyoridan Arabistonga borib, arab tili gramatikasini mukummal tarzda ishlab chiqqan allomani toping? 29. Yan Gaveliyning "Selenografiya” asari qachon nashr etilgan? 30. "Selenografiya” asarida Oydagi kraterlardan iktasiga kimlarning nomi berilgan? 31. Yaponiya milliy mafkurasi qanday nomlanadi? 32. Yaponlarning barchasidagi ulug` bir maqsadiga aylangan g`oyani toping?33. 1994-yil 22-sentyabrda qanday voqea bo’lgan? 34. Mehr-oqibat tushunchalarining qanday ildizlari bor? 35. Amerikalik tarixchi Olim Sarton XI asrni qanday tariflaydi? 36. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning qaysi asarlari nomlanishida yuksak ma’naviyat jumlasi ishlatilgan? 37. Miilatning eng buyuk boyligi nima? 38. Yapon milliy mafkurasining asosiy g`oyalarini ayting? 39. Qaysi asarda I.Karimov ma’naviyatga e’tibor o’ziga xos yo’l ekanligi, Respublikamiz tamoyillaridan biri ekanligi jihatidan dastlab asoslab bergandi? 40. Ma’naviyatni tushunish va anglash uchun eng avvalo nima kerak? 41. Ma’naviyat tushunchasi jamiyat hayotidagi qanday qarashlarni mujassam etadi? 42. Ma’naviyatning negizi ma’no – mazmunini belgilash xususiyatlarining birinchi galdagisi nima? 43. Qaysi tashkilot Toshkent shahrini 2007-yil "Islom madaniyati poytaxti” deb e’lon qilgan? 44. Burxoniddin Mahinoniy asari qanday nomlanadi va tuzilishini ayting? 45. O’zining jismoniy nogironligiga qaramay dunyoning ko’plab mamlakatlariga mashaqqatli safar qilga teran bilimli va ilmiy salohiyati bilan butun Islom olamini lol qoldirgan, xalqimizning ma’naviy yetuklik timsoli bo’lib qoladigan allomani ayting? 46. Ma’naviyatga ta’rif bering? 47. Asarning ikkinchi bobining fasllari qanday nomlanadi? 48. Asarning uchinchi bobi fasllari qanday deb nomlanadi? 49. Asarning to’rtinchi bobi fasllari qanday nomlanadi? 50. Sharq olamida, jumladan o’zimizning O’rta Osiyo sharoitida qanday tuyg`u g`oyat muhim ahamiyat kasb etadi? 51. Qanday millatning kelajagi yo’q? 52. Asrlar va zamonlar osha inson ma’naviyatining tayanchi, ustunlardan biri nima? 53. Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlari 2-jahon urushi (1939-1945-yy)dan so’ng nimani evaziga qisqa vaqt ichida bu qadar rivojlanishga erisha oldi? 54. Ma’naviy tahdid deganda nimani tushunasiz? 55. Muhandislar sultoni kim va uning asari qanday nomlanadi? 56. Iso at Termiziy "Sunnai Termiziy” asarida qanday g`oyalarni targ`ib etgan? 57. "Astronomiya asoslari haqidagi kitob” qachon va qaysi tillarda tarjima qilingan? 58. 1647-yilda nashr etilgan "Selenografiya” asarining muallifi kim? 59. Qachon Prezdentlik lavozimi joriy etilgan? 60. Istiqbolimizdan bir yil-u to’rt oy oldin qanday voqea ro`y berdi? 61. Qarshi shahrining necha yilligi hisoblangan? 62. Miiliy ma’naviyatning shakllantiradigan asosiy omillardan biri bu... 63. Maktab ta’limini rivojlantirish umummilliy davlat dasturi qaysi yillarda belgilangan? 64. Milliy g`oyamizning uzviy tarkibiy qismlarini tashkil qiladigan tamoyilarni sanab bering? 65. Bizning eng ulug` maqsadimiz, g`oyamiz nimadan iborat? 66. Qanday masala biz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega? 67. Islohatimizning samaradorligi avvalo bir qator jixatlarga bog`liqdir. Ularning eng muhimini toping? 68. Qachon Prezidentlik lavozimi joriy etilgan? 69. Xalq ma’naviyatining munosib egalari kimlar himoblanadi? 70. Ijtiomiy – siyosiy qaramlik qancha vaqt davom etdi? 71. Qaramlikdan keyingi dastlabki paytlarda mutloqo tabiiy ravishda o’ziga xos qanday qoniniyat asosida kechgan? 72. Qadriyat nima? 73. Milliy qadriyat nima? 74. Millatning ruhi nima? 75. Abdulla Avloniy til haqida nima degan edi? 76. Davltaning qonun yli bilan qo’riqlandigan muqaddas timsollarini aytib bering? 77. Qachon ma’rifatparvar ziyoliylarimizning sa’yi harakati bilan lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosi ishlab chiqildi va joriy etildi? 78. Lotin yozuvidagi o’zbek alifbosini joriy etish to’g`risidagi Qonun qachon qabul qilindi? 79. Ioshkent shahri qadimgi darvozalari nomlarini toping? 80. Qachon sobiq SSSR hududida mudhish ommaviy siyosiy qatag`onlar amalga oshirilgan? 81. Qachondan etiboran 31-avgust yurtimizda "Qatog`on qurbonlarini yod etish” kuni sifatida nishonlanadigan bo’ldi? 82. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida qatag`on yillarida xalqimizning minglab farzandlari qatl etilib, nom nishonsiz ko’mib tashlangan, necha yillar davomida qarovsiz qolib kelgan "Bo’zsuv” kanali sog`ilidagim Alvastiko’prik neb nom olgan jarlik o’rniga qachon Shahidlar xotirasi neb nomlangan xiyoboni tashkil etilgan? 83. "Xotira” kitobi qachon chop etildi va jilddan iborat? 84. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida quyidagi norma keltirgan? "O’zbekiston Respublikasining davlat tilidir O’zbekiston Respublikasi o’z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va ellatlarning tillari, urf-odat va ananalari hurmat qilishni ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yarashadi.” 85. Taraqqiyotning o’zbek modeli bosqichlarini ayting? 86. Biz qanday jamiyatda yashamoqdamiz? 87. Hozirgi davrni qanday nomlar bilna atashmoqda? 88. Ko’pchilik ongida bu davr qanday davr tariqasida tasavvur o`yg`otmoqda? 89. Globallashuv fenomini nima? 90. Globallashuv bu avvalo nima? 91. Qanday kayfiyatdagi xalq yoki milllat taraqiyotdan 100 yillar orqada qolib ketishi hech gap emas? 92. Quydagi jamlani davom eting? "Bugungi kunda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ... " 93. Oldimizga qat’iy maqsad qo`yganmiz? 94. Yoshlarimiz ma’naviy olamida bo’shliq vujudga kelmasligi uchun nima qilish kerak? 95. Qayerda manaviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi? 96. Qayerda ma’naviyat qudratli kuchga aylanadi? 97. Qanday xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo`ymaydi. 98. A.Navoiyning fikricha hayvonnning ishi nima? 99. A.Navoiyning fikricha nodonning ishi nima? 100. Jaholatga qarshi qanday kurashmoq kerak? 101. Eng jirkanch illat bu... 102. Iroda ... 103. Dunyo imoratlari ichida eng ulug`i bu-? 104. Qanday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas? 105. Xalqimizning ma’naviy olamini tahdidlardan saqlqnishi uchun bugungi kunning dolzarb vazifasi nima? 106 "Ommaviy madaniyat” niqobi ostida qanday tahdidlar kirib kelmoqda? 107. Qanday joyda ma’naviyat ojiz va zaif bo`ladi? 108. Bugungi kunda xalqaro maydonda turli siyosiy kuchlar o’zining milliy va strategik rejalariga erishish uchun qanday niqob ostida ishlarni amalga oshirmoqdalar? 109. Muqaddas kitoblarimizda insoniylikka mutlaqo zid bo’lgan jirkanch odat deb hamda Prezidentimiz tomonidan jamiyat hayotida og`ir asorat qoldiradi deb qanday tuyg`uga ta’rif berilgan? 110. Oldimizda qanday qat’iy maqsad qo’yganmiz? 111. "Sharqona ahloq kodeksi” qanday majmua? 112. Ahmad Yassaviy fikricha qanday odam xuddiki hayvon jinsiga aylanib qoladi? 113. Qayerda ma’naviyat qudratli kuchga aylanadi? 114. "Sharqona ahloq kodeksi” ning asosiy ma’no-mazmunini tashkil etadigan tuyg`u va tushunchalarni toping? 115. Ko’pchilik ongida hozirgi bu davr qanday davr tariqasida tasavvur uyg`otmoqda? 116. Biz qanday jamiyatda yashamoqdamiz? 117. Globallashuv fenomini nima? 118. Yoshlarimiz ma’naviy olamida bo’shliq vujudga kelmasligi uchun nima qilish kerak? 119. Qaysi tashkilotlar har tomonlama asoslangan chuqur taklif va tavsiyalarni bera olishga to’laqonli haqlidir? 120. O’zim bu illatdan jirkanaman, shu illatga chalingan odamni ko’rarga ko’zim yo’q, eng jirkanch illat bu-?-deb qanday illatga ta’rif berilgan?121. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning hayvon va nodonning ishi nima?-deb bergan ta’rifini to’liq aytib izohlang? 122. Odam murakkab muammolarga va og`ir savdolarga duch kelganda o’zini yo’qotmasligi va vaziyatdan chiqib keta olishi uchun qanday bo’lishi kerak? 123. O’quvchi talabalarimizni bugungi zamon talablariga javob beradigan jamiyat qurishning faol bunyodkorlariga aylantirish uchun nima qilish kerak? 124. Asarda irodali insonga qanday ta’rif berilgan? 125. Donishmandlarning fikricha qanday insonlardan qo’rqish kerak? 126. Birinchi navbatda biz jamiyatimizni qanday illatlardan butunlay xolos etishimiz lozim? 127. Bugungi zamon qanday yashashni talab qilmoqda? 128. Jaholatga qarshi qanday kurashmoq kerak? 129. Asarning ikkinchi bobi qanday nomlanadi? 130. Asarning uchinchi bobi qanday nomlanadi? 131. ”Adabiyot yashasa – millat yashaydi” degan ibora kimga tegishli? 132. Insonning ruhiy kamolotiga erishishi uchun qaysi sohasiz erishib bo`lmaydi? 133. Bundan 3 ming 300 yil avval suyakdan yasalgan nay cholg`usi qayerdan topilgan? 134. Tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma” kitobida qaysi davrning musiqiy anjumani haqida to`xtalib o`tgan? 135. ”Yaxshi ovozli xonandalar kuylashni boshlab, g`azal-u maxgi aytur ardilar. Va turk-u mo`g`il, xitoy-yu arab va ajamdin har kim o`z rasmi bilan navbat aytar erdi” degan ma`lumotni qaysi tarixchi bergan? 136. Taniqli buyuk marifatparvar Maxmudxo`ja Behbudiy teatr haqida nima degan? 137. Sobiq sovet tuzumi davrida san`atning eng mafkuralashgan turini ayting? 138. Temur baland bo`yli, tik qomati, keng peshonali, kallasi katta, bog`olt kuchli va salobatli, oq-qizil yuzli, keng yelkali, qaddi-qomati kelishgan, sersoqol o`ng qo`li bilan o`ng oyog`i zaxmdor ikki ko`zi bamisoli shoshday porlab turadigan yo`g`on ovozli ulug`ligi o`ziga yarashgan hamma ishini oldindan ko`rib bilib turar edi. Bu so`zlar qaysi tarixchiga tegishli? 139. 1993-yil Toshkent shahridagi Amir Temur haykali ilk bor muhokama qilinganda haykaltaroshlar sohibqironni qanday variantda tasvirlangan? 140. Nechanchi yil Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan Samarqand va Shahrasabzda ulug` bobomizga atab haykal o`rnatish bo`yicha amaliy ishlar bajarilgan? 141. Xorazm Mamun akademiyasida tahsil olgan allomalardan kimlarni bilasiz? 142. O`rta asrlarda astronomiya sohasidagi ilmiy kashfiyoti uchun tazyiqqa uchragan yevropa olimlaridan kimlarni bilasiz? 143. Buyuk qalb egasi deb shuhrat qozongan Hindiston milliy ozodlik kurashchisi nomini ayting? 144. I.A.Karimov "Yuksak ma`naviyat - yengilmas kuch” asarida "Haqiqiy qahramonlik” iborasiga qanday ta`rif bergan? 145. ”O`z davrining fidoyi allomasi arxeologik olim akademik mustaqil fikrga ega kerak bo`lsa yuqori lavozim egalariga yoqmaydigan to`g`ri gaplarni ham dadil ayta oladigan ulkan olim edi” Aytingchi, bu asrda kim qaysi olimni nazarda tutgan? 146. Sho`ro davrida faqat tomlargagina paxta ekilmay qolgan paytda qadimiy tepaliklarni tekislab paxta dalasiga aylantirishdek bemani siyosatga qarshi chiqqan olim kim? 147. 1997-yil qand kasali bilan og`rigan, ikkala oyog`idan ajragan, va "O`zbekiston qahramoni” unvoniga sazovor bo`lgan olim nomini ayting? 148. XX asrda xalqimiz tomonidan amalga oshirilgan buyuk ma`naviy jasorat namoyondalaridan kimlarni bilasiz? 149. "Jahon adabiyoti” jurnalining bosh muharriri sifatida o`z burchiga, etiqodiga sodiq qolib lupa yordamida jurnal materallarini mohir qilib borgan 40 dan ortiq yirik roman va qissalarni o`zbek tiliga tarjima qilgan olim kim? 150. O`rta asrlarda Urganchni bosqinchilardan himoya qilishda bayroq tutib jon bergan qahramon? 151. Chingizxon qo`shiniga 11 yil mardona kurash olib brogan sarkarda? 152. Sharq tili fanida "Ustodi avval” yani birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozongan shaxs kim bo’lgan 153. Sharqda ilm fan sohasidagi tengsiz kashfiyotlar ma`naviy jasorati bilan tarixda o`chmas iz qoldirgan buyuk mutafakkir ajdodlarimiz qaysi ilm maskanida ta`lim olganliklari uchun bunday yutuqlarga erishdi? 154. Shaxsan men har safar bu kabi mumtoz olimlarimizni ko`rganda bir haqiqatga ishonch hosil qilaman. Mana shunday tom ma`nodagi milliy asarlar nafaqat xalqimiz ma`naviyatini yuksaltirishga balki uning go`zal qadriyatlarini butun dunyoga tanitishga ham katta hissa qo`shib kelmoqda. Aytringchi, I.A.Karimov "Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch” asarida qaysi filmlarni nazarda tutgan? 155. Prezidentimiz O`zbekistonni dunyoga tanitish uchun qanday avlodni tarbiyalash lozimligini ta`kidlagan?

Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.

Sharhlar - 1