Jahon mamlakatlari

Eng katta neft koni –  Saydiya Arabistonida joylashgan. Ushbu kon Gavr deb nomlanadi va unda 12 mlrd tonna neft zaxirasi mavjud.

Flora va fauna

Eng semiz daraxt – Baobab. Diametri 4-10 metrgacha bo`ladi. Balandligi 20 metrgacha yetishi mumkin. Asosan Afrikada o`sadi.
Загружается...

Oliy ta'lim

"Oliy ta'lim" atamasi zaminida iqtisod, fan, texnika va madaniyat sohasida faoliyat olib boruvchi, ish mobaynida ilm-fan, madaniyat, texnika yangiliklarini qo`llagan va o`z ustida ishlagan

Межотраслевые комплексы Узбекистана

Если в прошлом наша страна специализировалась только на хлопко­водстве и каракулеводстве, то теперь экономика Узбекистана обладает сотней специализированных отраслей.

Топливная промышленность

Газовая промышленность. Будучи самой молодой отраслью топливной промышленности, газовая промышленность развивается ускоренными темпами. Газ - очень дешевый вид топлива.

Угольная промышленность

В составе этой промышленности имеется нес­колько угольных месторождений. Запасы угля в них составляют 2 млрд тонн. 

Электроэнергетика

Для интенсивного развития национальной экономики необходимо ускорить развитие производства электроэнергии по сравнению с другими отраслями.