Bilib qo`ygan yaxshi

Mavjud kitoblarda Indoneziyani «Uch ming orol mamlakati» deb atashadi. Aslida orollar soni 13 yarim mingga yetadi. ...

Bir sutkada ... 35 soat

Bir kecha-kunduz 24 soatga teng ekani hammaga ma’lum. Ammo sutka 24 soatdan oshib ketishi ham mumkinmi? Mana, o‘zingiz hisoblab ко‘ring? ...

Dumli yulduzlar - kometalar

«Dumli yulduzlar» — kometalar haqida odamlarga uzoq vaqtlargacha hech narsa ma’lum bo‘lmagan. ...

Yer o`zga sayyoralarda kuzatilganda

Agar Yerni boshqa sayyoradan turib kuzatishning iloji bo‘lsa, osmon bizga kunduzi ham qora bo'lib ko‘rinar, Quyosh yoritib turgan paytda ham osmonda yulduzlar charaqlab ko‘zga tashlanar edi.  ...

Quyoshga qachon yaqinroq kelamiz?

Quyosh — osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarning biri, Yerga eng yaqin yulduzdir. Quyosh — ulkan yoritkich, qizigan gaz holidagi osmon jismidir. ...

Yorug` tunlar va qorong`u kunlar

Sankt-Peterburgda aprelning ikkinchi yarmidan yorug‘ tunlar boshlanadi. Yorug‘ tun beg‘ubor oqshom, oysiz oydin kecha, maftunkor manzaradan iborat. ...

Futshtok - mezon

Xaritalarda tepalik va tog‘ larning balandligi dengiz sathidan (yuzidan) hisob qilinishini bilasiz. Ammo dunyoda dengizlar ko‘p, ulaming sathi havo harorati, bosimi, yer aylanishi, shamollar, qalqish ...

Qutblar: Hasan va Husan

Bir-biridan 6357 kilometr uzoqdagi Shimoliy qutb bilan Janubiy qutb hech qachon o‘zaro diydor ko‘rishmagan ekan. Ularning baxtiga televizor yaratilibdi, sputniklar uchirilibdi. ...

G`ayritabiiy soyalar

Quyosh charaqlab nur sochib tursa-yu, buyumlar soya bermasa, bu haqiqatga to‘g‘ri keladimi? ...