Biosfera

 Ona tabiatni asraylik! Tabiatning "tabiati" nozik. Biosferani aql-zakovatli inson saqlab qolishi mumkin. ...

Adaptatsiya (Moslashish)

Salomatlik - tashqi muhitning doimo o‘zgarib turadigan sharoitlariga, odamning doimo moslashish imkoniyatidir. ...

Fillarni himoyalash usuli

Afrikada brakonerlardan fillarni himoyalash maqsadida fillarning qoziq tishlarini bo`yoq bilan bo`yab qo`yishmoqda. ...

Kirish. Geografiya nimani o‘rganadi?

Qadimgi yunon olimi Eratosfen kitob yozib, uni geografiya deb atagan. Yunoncha «geo»-Yer, «grafo»-yozaman degan ma'noni bildiradi.  ...

Buyuk Xitoy devori

Devorning balandligi 6,6 metr, ikki qavatli, ayrim joylarda uch qavatli bino balandligidan oshadi. ...

Antiqa festivallar

Ayrim jahon mamlakatlarida o`tkaziladigan festivallar bilan tanishing! ...

Orzular oroli

Afrika qit’asida joylashgan Vikrotroyia ko’lidagi Mgingo oroli aholi eng zich orol-davlatcha hisoblanadi. ...

Mashhur shaharlar nomining kelib chiqishi

 Eramizning 52-yilida shahar rimliklar tomonidan bosib olinadi va unga "Parizilar shahri” nomi beriladi. Keyinchalik u Parijga aylanib ketadi. ...

Toshkent shahri nomining kelib chiqishi

Shahar „Toshkent" nomi bilan dastavval XI asrning mashhur allomalari — Abu Rayhon Beruniy va Mahmud Qoshgʻariyning asarlarida tilga olinadi. ...