Amaliy geografiyaning ahamiyati

 Hozirgi paytda amaliy geografiyaning ilmiy yutuqlaridan inson uchun qulay ekologik sharoitlar yaratishda keng foydalanilmoqda. ...

BMTning tashkil topishi va faoliyati

"Birlashgan Millatlar" degan tushunsha 1-marta AQSH Prezidenti Franklin Ruzvelt taklifiga ko`ra, Birlashgan Millatlar Deklaratsiyasida qo`llanilgan. ...

BMT qachon tashkil etilgan?

Birinchi jahon urushidan keyin tez orada davlatlar orasidagi mojarolarni bartaraf etish maqsadlarida Millatlar Ligasi ta’sis etildi.  ...

Jizzaxga borish uchun 10 ta sabab

Jizzax juda qadimiy – o’z tabiati,  iqlim sharoiti, rel`yefi, hayvonot va nabotot dunyosi bilan hazrati insonga atalgan ko’rkam go’shalardan biri deyishga arzigulik voha.  ...

Tibbiy-geografik tadqiqotlar

Atrof-muhitning tozaligi ko‘p jihatdan inson salomatligini belgilab beradi. U tabiiy va sun’iy omillar ta’sirida ifloslanadi. ...