Pedagogika va psixologiya. Pedagogik texnologiya va metodika bo`yicha namunaviy attestatsiya savollari 

24 523

1. Pedagogika nimani o’rganadi? 2. Metodika nima? 3. «Texnologiya» so’zining ma’nosi qanday? 4. «Pedagogik texnologiya» atamasi nechanchi yillardan qo’llanila boshlangan? 5. «Pedagogik texnologiya texnika resurslari, odamlar va ularning o’zaro ta’sirini hisobga olgan holda ta’lim shakllarinn optimallashtirish vazifasini qo`yuvchi, o’qitish va bilimlarii o’zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo`llash va aniqlashning tizimli metodi» degan ta’rif kimniki? 6. «Pedagogik texnologiya - bu o`qituvchining o`qitish vositalari yordamida o`quvchilarga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta’sir ko`rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan sifatlarni shakllantirish jarayonidir» -degan ta’rif kimga tegishli? 7. Kino, radio, televideniye qaysi yillarda metodika sifatida pedagogik texnologiyaga kiritilgan? 8. 1967-yilda pedagogik texnologiya milliy kengashi qayerda tashkil etildi? 9. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarn nimalar? 10. Pedagogik jarayonning harakat vositasi... 11. Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari qaysilar? 12. Pedagogik texnika deganda nimalarni tushunasiz? 13. Pedagogika tarixiga yangicha yondashish, diniy fanlarni o’rganish, pedagogik hodisalarni davr talabiga moslab o’qitish, Qur’oni Karim, Hadislarni o’rganish O’zbekistonda qachondan boshlandi? 14. «Pedagogik texnologiya: konseptual tahlil» mavzusidagi ma’ruza birimchi marta qachon, qaysi oliy o’quv yurti konferensiyasida tahlil etilgan? 15. Pedagogik texnologoyaning asosiy jarayonidagi ishtirokchilar kimlar? 16. «Didaktika» so’zi qanday ma’noni anglatadi? 17. «Pedagogik tizim» nima? 18. Davlat ta`lim standartlari nima? 19. O’quv reja nima? 20. O’quv dasturi nima? 21. Darslik nima? 22. Test nima? 23. Sinf tizimi deb nimaga aytiladi? 24. Maktabda o’z-o’zini boshqarishning yuqori organi bu ... 25. O’qituvchining kommunikativ qobiliyati... 26. Mazmun va tizim harakteri bo`yicha pedagogik texnologiya qanday tasniflanadi? 27. O’qituvchi o`quvchilar e’tiboriga qanday tushadi? 28. O’quvchilarning bilim, malaka va ko`nikmalarini tekshirishning qanday turlari mavjud? 29. Malaka oshirishning maqsad va vazifalari nimalardan iborat? 30. 6x6x6 usuli qanday izohlanadi? 31. Ijtimoiy ta’lim institutlari ... 32. «Mahorat» qanday kasbda bo’ladi? 33. Bolalar genetik dasturiga kiritilgan muayyan xususiyatlarni ota-onadan bolaga o`tishi, xarakteri, tashqi ko’rinishi ....... deb yuritiladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo`ying? 34. Mehnatda mashq qildirish - bu ... 35. Maxsus to’zilgan dastur buyicha EHM vositasida o’qitish, o’rgatish qanday ta’lim metodi deyiladi? 36. Asotsial oila deb qanday oilaga aytiladi? 37. Sinfda dars samaradorligini oshirish asosan kimga bog`liq? 38. Insonnnng ilk go`daklik davri pedagogikada nima deb ataladi? 39. Bir kunlik uy ishi uchun 2-3-4-sinflarda qancha vaqt ajratish mumkin? 40. 5,6-7, 8-9 sinflarda uy ishi uchun bir kunda umumiy necha soat ajratiladi? 41. O’z-o’zini tarbiyalashda nimalardan foydalaniladi? 42. Ta’limda qo`llaniladigan rivojlantiruvchi o’qitish metodi qanday tasniflanadi? 43. Ijtimoiy pedagogika nimani o’rganadi? 44. Tarbiya metodlari necha xil? 45. Individual ta’lim qachon, qayerda paydo bo’lgan? Bu qanday ta’lim? 46. «Sinkveyn» usulining vazifasi qanday? 47. Fikrlashni amalga oshirish usuli qanday nomlanadi? 48. Yosh o’qituvchilar ish faoliyatida dastlab qanday psixologik to’siqqa duch keladi? 49. O`qituvchi faoliyatida muloqot odoblariga qo`yilgan talablar nimalardan iborat? 50. O’qitishning individuallashtirish texnologiyasi qanday olib boriladi? 51. Ta’limni tashkil etish shakllari... 52. L.N.Toletoyshshg quyidagi fikrini davom ettiring. «Tarbiyalash muvaffaqiyatl bo’lishi uchun tarbiyalovchi kishilar sira to’xtalmay ...» 53. Yan Komenskiyning didaktik jarayon asosida olib borilayotgan sinf dars tizimi pedagogik texnologiyaning qaysi turiga tegishli? 54. Dars shakllari necha xil va ularni sanab bering? 55. O’qituvchi mavzuni unutsa qanday yo’l tutishi kerak? 56. Shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar nimalar? 57. «Jamoa» so’zi qanday ma’noni anglatadi? 58. An’anavny maktab ta’limi falsafiy asosi bo’yicha qanday tasniflanadi? 59. O’qitishda muammolikning qaysi darajasi tadqiqotchilik metodiga xos? 60. Pedagogik texnologiyaga ijodiy yondoshgan o’zbek olimlari kimlar? 61. Ta`lim metodlari nechta va ular qaysilar? 62. Muammoli modulli o’qitish texnologiyasining sifat belgisi qanday? 63. Dars jarayoni deganda nimani tushunasiz? 64. Oila tipologiyasi kategoriyalari qanday? 65. O’quv rejasini tuzishda qanday omillar hisobga olinadi? 66. «Innovatsiya» degani nima? 67. «Induktiv metod» nima? 68. «Deduktiv metod» nima? 69. Dars tiplarini sanab bering? 70. Tarbiya nima? 71. Tarbiya turlarini sanang? 72. Islomiy tarbiya turlarini ayting? 73. «Optimallashtirish» deganda nima tushuniladi? 74. «Mimika» degani nimani anglatadi? 75. «Piteraktiv» so’zinnng ma’nosi nima? 76. Ilg`or pedagogik texnologiya deganda nimani tushunasiz? 77. Interfaol dars usullari deganda nimani tushunasiz? 78. Dars tahlillari turlarini sanab bering? 79. Dars shakllarini sanab bering? 80. Dars nima? 81. Mijoz turlarini aytib bering? 82. Strees holati deganda nimani tushunasiz? 83. Affekt holati deganda nimani tushunasiz? 84. Fenomen deganda qanday shaxs tushuniladi? 85. Pitrovert deb qanday odamga aytiladi? 86. Simpatiya nima? 87. Eyforiya nima? 88. Vunderkind deb qanday bolaga aytnladi? 89. Bilim bilan bilishning farqi nimada? 90. Pedagogik texnologiya prinsiplari deganda nima tushuniladi? 91. Prinsip so`zining ma’nosi nimadan iborat? 92.Motivatsiya nima? 93. Maktabdan tashqari ta’lim deganda nima tushuniladi? 94. Ta’lim sifatini oshirishda qaysi omil hal qiluvchi o`rinni egallaydi? 95. Pedagogik innovatsiya nima?

Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.