Binokorlik

Qurilish ishlarining avj olishi binokorlik materiallari majmuasining yuksalishiga olib  kelmoqda. ...

Agrosanoat majmuasi

O'zbekiston iqtisodiyotida agrosanoat majmuasi tarmoqlararo majmualarning eng asosiysi - yetakchisidir. ...

Qishloq xo`jaligi

Qishloq xo'jaligining ikki muhim tarmog'i - dehqonchilik va chorvachilikda insonlar uchun kundalik zaruriyat bo'lgan oziq-ovqat, sanoat uchun xomashyo mahsulotlari yetishtiriladi. ...

Dehqonchilik

Qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining yarmidan ortiqrog'ini dehqonchilik, qolgani esa chorvachilikdan olinadi.  ...

Chorvachilik

 Qishloq xo'jaligining bu tarmog'i: qoramolchilik, qo'ychilik, yilqichilik va parrandachilikka bo'linadi (unga asalarichilik, pillachilik, cho'chqachilik va baliqchilik ham kiritiladi). ...

Yengil sanoat

Ma`lumki, yengil sanoat oziq-ovqat sanoati bilan birga O`zbekiston agrosanoatning uchinchi guruhini tashkil etadi. ...

To`qimachilik

  To'qimachilik yengil sanoat tarkibidagi eng muhim tarmoq hisoblanadi. O'zbekistonda ip va ipak gazlamalar to'qish qadimdan mavjud bo'lgan.  ...

Oziq-ovqat sanoati

Bu sanoat dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash negizida shakllangan. ...

Ijtimoiy majmua

Mamlakatimizda davlat byudjeti xarajatlarining qariyb 60 foizi ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo`naltiriladi. ...