Yuklanmoqda...

Toshkent viloyati

Maydoni 15,3 ming km.kv. Aholisi 2 million 819 ming 300 kishidan ortiq (01.01.2017-yil). 

Toshkent shahri

Toshkent – O`zbekistonning poytaxti, Markaziy Osiyodagi eng yirik siyosiy-iqtisodiy va madaniy markaz bo`lib, unda 2 mln 424 mingdan ortiq kishi yashaydi.

Sirdaryo viloyati

Maydoni 4,3 ming km.kv. Aholisi 803,1 ming kishidan ortiq (2017-yil 1-yanvar holati). Sirdaryo viloyatida 8 ta tuman, 5 ta shahar va 21 ta shaharcha mavjud. 

Jizzax viloyati

Maydoni 21,2 ming km.kv. Aholisi 1 mln. 301 ming kishidan ortiq (01.01.2017-yil). Viloyatida 12 ta tuman, 6 ta shahar va 42 ta shaharcha mavjud. 

Andijon viloyati

Maydoni 4,2 ming km.kv. Aholisi 2 million 962 ming 500 kishidan ortiq (2017-yil 1-yanvar holati). Andijon viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 78 ta shaharcha mavjud.

Farg`ona viloyati

Maydoni 6,7 ming km.kv. Aholisi 3 mln 564 ming 800 kishidan ortiq (2017-yil 1-yanvar). Viloyatida 15 ta tuman, 9 ta shahar va 197 ta shaharcha mavjud. 

Namangan viloyati

  Maydoni 7,4 ming km.kv. Aholisi 2 million 652 ming 400 kishidan ortiq (2017-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 8 ta shahar va 120 ta shaharcha mavjud.

Samarqand iqtisodiy-geografik rayoni

 Maydoni 16,8 ming km.kv. Aholisi 3 million 651 ming 700 kishidan ortiq (2017-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 88 ta shaharcha mavjud.