Yuklanmoqda...

Janubi-g`arbiy Osiyo mamlakatlari

  Janubi-g'arbiy Osiyo mintaqasi tarkibiga Yaqin va O'rta Sharq hamda Kavkazortining 20 mamlakati kiradi. Davlatlar soniga ко`rа mintaqa Osiyodagi eng yirik subregiondir.

Afrika mamlakatlari

Materik maydoni 29,2 mln. kv.km, unga tegishli orollar bilan esa 30,3 mln. kv.km, bu yer quruqlik yuzasining 1/5 qismi demakdir.

Amerika Qo`shma shtatlari

AQSh yer maydoni butun G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan katta bo`lganligi bilan Rossiyadan keyingi o‘rinda turadi.

Kanada: iqtisodiy-geografik tavsifi

Kanada shimoliy Amerikada joylashgan, jahonda iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan mamlakatlardan biri, «Sakkizlik davlatlar» qatoriga kiradi.