Xorijiy mamlakatlarda davlat shakllari

Boshqaruv shakli – bu davlat mazmunining tashqi ko`rinishi, davlat hokimiyati yuqori organlarining huquqiy holati bilan belgilanadi. ...

Yer yuzi tabiatining rivojlanish tarixi

Yerning paydo bo‘lishi haqidagi hozirgi zamon nazariyalariga ko‘ra, Yer murakkab taraqqiyot bosqichlarini o‘z boshidan kechirgan.  ...

Yil hisobi

Hozir dunyodagi davlatlarning ko'pchiligida, jumladan O'zbekistonda ham milodiy yil hisobi qo'llanadi. ...

Kalendar tarixi

Kalendar  - vaqtning kunlarga, haftalarga, oylarga va yillarga bo'lib hisoblanishidir.  ...

Geografik qobiqning kenglik zonalligi va sektorligi

Geografik  qobiqda  zonallik  qonuniyati  geografiyadagi  ilk  qonuniyatlardan  biridir.  Iqlim  mintaqalari  va  zonallikning  mavjudligini  qadimgi  yunon  va  rim olimlari  aniqlashgan. ...

Balandlik mintaqalanishi qonuniyati

Balandlik mintaqalanishi  –  tog‘larning  etagidan suvayirg‘ich  tomon  tabiatning  qonuniy  o‘zgarib  borishi.   ...