Xaritalarni solishtirish

 O’quvchilar ongida  geografik tasavvur va  tushunchlar hosil qilishda solishtirish  usuli katta ahamiyat kasb etadi. ...

Xaritani tushunish

Xaritani tushunish uchun gradus to’ri bilan ishlab borishga e’tibor berish  kerak.  ...

Geografik xaritalar bilan ishlash

 Geografiya fani o’qituvchisining asosiy vazifalaridan biri  o’quvchilarga  xaritani  tushunish va  va o’qiy olishni  o’rgatishdir. ...

Yaponiya imperatori

Yapon imperatorlar sulolasi dunyodagi eng qadimgi va uzluksiz davom etib kelayotgan suloladir.  ...

0‘tmishsiz - kelajak yo‘q!

Yodgorliklarni asrash insoniy burchimizdir! Ota-bobolarimiz o‘tgan tuproq, aziz va muqaddasdir! 0‘tmishimizni asrasak, kelajagimiz buyuk bo`ladi!  ...

Chiqindi ham uvol

Hazonlarni yoqmang! Qog‘ozlarni makulaturaga topshiring! Chiqindiiarni suvga tashlamang! Nonni axlat qutiiariga tashlamang!  ...

Zaharli moddalar

Yerga turli pestitsidlar o`rniga tabiiy yo`llar bilan ishlov berish zaharli moddalardan ifloslanishni kamaytiradi. ...

Zanjirband sher - yengaman der!

Hayvonlarni yirtqich deb o`ldirmang! Zararli deb yirtqichlarni qirish, odamning o‘zini ham yirtqichga aylantirib qo‘yadi! ...