Yuklanmoqda...

Yer yuzi tuzilishi

O‘rta Osiyo hududi shakllanish tarixi va yer yuzasining hozirgi holatiga ko‘ra ikki qismga, ya’ni tekislik va tog`larga bo‘linadi.

Havo massalari. Siklon va antisiklonlar

 Atmosfera havosining ko‘p xususiyatlari yer yuzasi bilan bog`liqdir. Jumladan, havoga turli changlar, tuz zarrachalari, suv bug‘lari, asosan, yer yuzasidan. okeanlardan, dengizlardan

O`lka iqlimining ta`rifi

 Yilning salqin faslida Sharqiy Sibir va Markaziy Osiyo hududida atmosferada yuqori bosimli Osiyo (Sibir) antisiklonivujudga keladi.

O`rta Osiyo to`g`larining iqlimi

Tog‘larda qish davri uzoq, yoz qisqaroq bo’ladi. Baland tog’larda qor ko‘p yog‘ib, uzoq vaqt saqlanadi. 

O`rta Osiyodagi iqlimiy tafovutlar

O‘rta Osiyo iqlimida ko‘zga yaqqol tashlanadigan asosiy xususiyatlar — iqlimning keskin kontinentalligi, quyoshli kunlarning ko’p bo’lishi, yoz oylarida haroratning nihoyatda yuqoriligi, issiqlik

Ichki suvlari

O’rta Osiyoda oqar suvlar juda notekis taqsimlangan. o‘lka maydonining salkam 70 foizga yaqin qismini egallagan tekisliklarda suv, daryolar juda oz. 

Daryolar

О`rta Osiyoda 12 mingga yaqin daryo bor. Ular o’lkada juda notekis joylashgan. 10 mingdan ortiq daryo tog‘larga to‘g‘ri keladi. 

Ko`llari

 O’rta Osiyoda ko’llar unchalik ko‘p emas. Ular ichida eng yiriklari—Orol ko’li (dengizi), Issiqko’l, Balxash ko’li, Qorako’ldir. 

Suv omborlari

Yozgi «chilla» davrida ekinzor va bog‘lar tez-tez sug’orishni talab qiladi. O’simliklarni namga eng chanqoq davrlarida suv bilan muntazam ta’minlash maqsadida O’rta Osiyoning katta va kichik

Yerosti suvlari

 O‘rta Osiyo hududi yerusti suv zaxiralari bilan birgalikda juda katta yerosti suv boyliklariga ham ega. 

Tuproqlar haqida tushuncha

 Tuproq — unumdorlik xususiyatiga ega bo’lgan murakkab tabiiy hosila. Odamlar qanday tuproqlar unumdor bo’lishini juda qadim zamonlardan bilganlar.  

O`rta Osiyo o`lkasida tarqalgan tuproqlar

O‘rta Osiyoda tarqalgan tuproqlami hosil bo‘lishiga va ularning unumdorlik darajasiga qarab quyidagi turlarga bo`lib o‘rganamiz: 1) cho‘l tuproqlari; 2) bo‘z tuproqlar; 3) tog‘-o‘rmon-dasht

O`rta Osiyo o`simliklari

O’rta Osiyo olkasida 9000 ga yaqin o‘simlik turi bor. Lekin tekisliklarda o‘simlik turlari kam—1000 turga yaqin. Tog’larda o‘simliklar qalin va turlarga boy, 8000 turdan ortiq o’simlik mavjud.