Идет загрузка...

Tashqi iqtisodiy aloqalar

  O`zbekiston xalqaro iqtisodiy hamkorlikka faol kirishgan. Hozirgi kunda 140 dan ortiq davlat bilan savdo aloqalari olib boradi. ...

Toshkent viloyati

Maydoni 15,3 ming km.kv. Aholisi 2 million 819 ming 300 kishidan ortiq (01.01.2017-yil).  ...

Koinot nima?

Bizni o`rab turgan butun moddiy dunyo, shuningdek, Yerdan tashqarida bo'lgan kosmik fazo, sayyoralar va yulduzlar Koinotni tashkil qiladi. ...

Galaktika

 Butun Koinot bo’ylab sochilib ketgan yulduzlar g’uj-g’uj to’plangan yerlar galaktika deb ataladi. ...

Yulduzlar

Avvalo, yulduzlarning o’zi nima? Yulduz cho’g’ bo’lib qizigan gazlardan iborat katta shardir. ...

Quyosh

 Kechasi nur sochadigan yulduzlar va kunduzi olamni munavvar etadigan Quyosh bir xil ekaniga ishonish qiyin.  ...