Ibrohim Hasanov

O’rta Osiyo va O’zbekiston tabiiy geografiyasi kurslaridan yuqori ilmiy va uslubiy darajada ma’ruzalar o’qimoqda

Solijon Sharipov

O`zbek fazogiri Solijon Sharipov ilk parvozida koinotni mo`jiza deya ta`riflagan edi. 

Shuhrat Zokirov

Tabiiy geografiya va landshaftshunoslik sohasi bo’yicha O’zbekiston va chet ellarda taniqli olim.

Sheglova Olga Petrovna

O’lkamiz daryolarining to’yinish manbalarini aniqlanib, ularni miqdoriy baholash usullarini takomillashtirilgan

Adxam Rasulov

O`zbek yoshlaridan yetishib chiqqan ikkinchi gidrolog-olim

Viktor Lvovich Shuls

O’rta Osiyoda yagona bo’lgan «Quruqlik gidrologiyasi» kafedrasini tashkil etgan olim.

No`mon Dolimov

O’zining yoru-birodarlari, hamkasblari, shogirdlari qalbida o’chmas iz qoldirgan, kamtarin, to’g`ri so’z, odil tashkilotchi va yuksak fazilatli inson edi. 

Ziyovuddin Akramov

Geografiya fani sayohatlar bilan chambarchas bog`liqligi bois, unda «birinchi bo`lish» hamisha sharafli va mas’uliyatli hisoblanadi. 

Hamidulla Hasanov

 Butun umrini geo­grafiya faniga, uning tarixi, ta’limi va uslubiyoti masalalariga bag`ishlagan ustoz-olim, geografiya fanlari doktori, profes­sor.

Magellan izdoshlari

 Har bir inson o`z umri davomida ma’lum bir masofani piyoda bosib o`tadi. Ammo bu masofaning qanchaga tengligi har bir kishini qiziqtirishi tabiiy.