Buxoro viloyati

 Maydoni 40,3 ming km.kv. Aholisi 1 mln 894 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 11 ta shahar va 69 ta shaharcha mavjud.  ...

Janubiy iqtisodiy rayon

Jаnubiy iqtisоdiy rаyоn mаmlаkаtimizning jаnubiy qismidа jоylаshgаn bo‘lib,  Qаshqаdаryo vа Surхоndаryo vilоyatlаridаn tаshkil tоpgаn. ...

Qashqadaryo viloyati

Maydoni 28,6 ming km.kv. Aholisi 3 mln. 213 ming 100 kishidan ortiq (01.01.2019-yil). Qashqadaryo viloyatida 13 ta tuman, 12 ta shahar va 117 ta shaharcha. ...

Surxondaryo viloyati

Maydoni 20,1 ming km.kv. Aholisi 2 mln. 569 ming 900 kishidan ortiq (01.01.2019-yil). Viloyatida 13 ta tuman, 8 ta shahar va 114 ta shaharcha mavjud. ...

Quyi Amudaryo iqtisodiy geografik rayoni

 Quyi Amudaryo iqtisodiy geografik rayoni O'zbekistonning shimoli g'arbida joylashgan. Bu rayon Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan iborat.  ...

Xorazm viloyati

  Maydoni 6,1 ming km.kv. Aholisi 1 mln. 835 ming 700 kishidan ortiq (01.01.2019-yil). Viloyatida 10 ta tuman, 3 ta shahar va 56 ta shaharcha mavjud.  ...

Qoraqalpog`iston Respublikasi

Maydoni 166,6 ming km.kv. Aholisi  1 mln. 869 ming 800 kishidan ortiq. (01.01.2019-yil holati). ...

O`zbekistonning geografik o`rni

Geografik o‘rin mohiyatan tabiiy geografik o‘rin, iqtisodiy geografik о‘rin va siyosiy geografik о‘rin tarzida guruhlanadi. ...

Aholi va inson omili

0‘zbekiston kelajakda buyuk davlat bo‘lishi uchun qulay tabiiy sharoit ham, xilma-xil tabiiy boyliklar ham yetarlidir. ...

Aholi punktlari

Mamlakatimizda  119 ta shahar, 1065 ta shaharcha  hamda  11 mingdan ortiq qishloq va ovul  bor. ...