Yuklanmoqda...

Qora metallurgiya

 Metallurgiya majmuasi ikki tarmoqni: qora metallurgiya va rangli metallurgiyani o'z ichiga oladi. 

Rangli metallurgiya

 Rangli metallurgiya: a) rangli metallami qazib chiqarish; b) boyitish; d) eritish; e) qotishmalar ishlab chiqarishni o‘zida birlashtiradi.

Avtomobilsozlik

Mashinasozlik sanoatining muhim tarmog'i hisoblangan avtomobilsozlik O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng shakllana boshladi.

Qishloq xo`jaligi mashinasozligi

Toshkentdagi «Toshqishloqmash», «O'zbekqishloqmash» va Chirchiqdagi «Chirchiqqishloqmash» kabi zavodlar qishloq xo'jaligi mashinasozligining asosiy korxonalaridir.

Binokorlik

Qurilish ishlarining avj olishi binokorlik materiallari majmuasining yuksalishiga olib  kelmoqda.

Agrosanoat majmuasi

O'zbekiston iqtisodiyotida agrosanoat majmuasi tarmoqlararo majmualarning eng asosiysi - yetakchisidir.

Qishloq xo`jaligi

Qishloq xo'jaligining ikki muhim tarmog'i - dehqonchilik va chorvachilikda insonlar uchun kundalik zaruriyat bo'lgan oziq-ovqat, sanoat uchun xomashyo mahsulotlari yetishtiriladi.