Rossiya dunyo xaritasini o‘zgartirmoqda

Rossiya prezidenti Vladimir Putin amaldagi dunyo xaritasi tarixiy va geografik haqiqatlarga soya solayotgani, ruscha nomlar o‘chirilgani sababli yangi xarita tuzish bo‘yicha topshiriq bergan. ...

Zelandiya - sakkizinchi qit'ami?

Yangi Zelandiya, Avstraliya va Yangi Kaledoniya geologlari Tinch okeanining janubiy-g‘arbiy qismida suv ostida Yerning sakkizinchi qit'asi – Zelandiya joylashgan degan xulosaga kelishdi.  ...

Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari

Atmosferaning quyi qatlami — troposfera, litosferaning ustki g‘ovak qatlami, gidrosfera va biosferalarni o‘z ichiga olgan hamda o‘zaro ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq - Yerning geografik qobig‘i ...

Litosfera va Yer relyefi

Litosfera (yunoncha „litos" — tosh, qattiq, „sfera" — qobiq) Yer po‘sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi. ...