Laos

...

Azimut va masofani o‘lchash

Geografik xarita–insoniyatning buyuk kashfiyoti. Tabiiy sharoit, aholi va uning xo‘jalik faoliyati geografik xaritalarda hamda joy planida tasvirlanadi.    ...